Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aandacht voor de voorbereiding van de Vastenaktie 2011

gepubliceerd: woensdag, 27 oktober 2010

Nieuws vanuit het missie­secre­ta­riaat over de Vastenaktie 2011.

Start­dag 6 no­vem­ber

Vastenaktie 2011Zater­dag 6 no­vem­ber vindt in Utrecht de Start­dag plaats van de Vas­ten­ac­tie. Wat kunt u ver­wach­ten? “Een veelbelovend en af­wis­se­lend pro­gram­ma, met als gast­spre­kers de directeur van de ASN bank de heer Ewoud Gouds­waard en uit de Filippijnen Ruth Canlas van onze Filippijnse partner. Ook zal onze am­bas­sa­deur Hella van der Wijst er zijn en er is een hele serie nieuwe work­shops en pre­sen­ta­ties over inte­res­sante on­der­wer­pen voor uw lokale Vastenaktie­werk.” De voor­zit­ter van het bestuur van de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie, prof. Dr. Eduard Kimman SJ opent de dag. De dag zal plaats­vin­den in de Hoge­school Domstad, Konings­ber­ger­straat 9 Utrecht, 10 minuten lopen vanaf de achter­kant Centraal Station Utrecht, Jaarbeurszijde. Aanvang 10.30 uur. Graag aanmel­den met formulier op www.vastenaktie.nl/plaza

7 no­vem­ber: Film­avond

Over Filippijnen en mensen­rechten­si­tua­tie

De MOV groep van de HH Matthias-Lau­ren­tius­paro­chie biedt u een avond aan waarin de film “Dukot” ver­toond wordt. In deze film wor­den de desastreuze gevolgen zicht­baar van de schen­ding van mensen­rechten in de Filippijnen voor gewone mensen. “Het is de eerste film waarin mensen het lef hebben om ont­voe­ringen en folte­ringen aan de kaak te stellen.” Aan­slui­tend vindt een gesprek plaats met twee mensen uit de Filippijnen: een moe­der spreekt over de ont­voe­ring van haar dochter en de zoek­tocht bij de autori­teiten die ontkennen dat haar dochter gevangen wordt gehou­den. De waar­heid blijkt anders.

Waar: Pa­ro­chie­cen­trum Joseph­kerk, Nassaulaan 2 in Alkmaar. Aanvang 18.30 uur. Meer in­for­ma­tie: Jeroen vd Loo. 072 5119921.

Onder­steu­ning MOV groepen

Guus PrevooDe heer Guus Prevoo, veld­wer­ker Vas­ten­ac­tie is be­schik­baar voor onder­steu­ning van MOV groepen

Guus Prevoo is werk­zaam voor Vas­ten­ac­tie sinds 1983 en geen onbekende voor de leden van MOV groepen in ons bisdom. Hij is gevraagd om voor de MOV groepen in ons bisdom be­schik­baar te zijn voor directe onder­steu­ning of in­for­ma­tie­avon­den.

“In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heb ik al een aantal jaren op een heel plezierige manier samen­ge­werkt met Raphaël Soffner. Samen met Raphaël heb ik op diverse plaatsen cursussen over het MOV-werk gegeven. Ik ben ook bij veel samen­wer­kings­ver­ban­den in het bisdom een of meer­dere keren op bezoek geweest. Graag ben ik bereid om in de aanloop naar de Vastenaktie van 2011, die in het teken staat van duur­zaam­heid en de Filippijnen, pa­ro­chies en MOV-groepen te bezoeken om te praten over hoe ook in 2011 de Vastenaktie weer een geslaagde actie kan wor­den, zowel in fondswervende zin, maar ook als een geloofsver­die­pende ac­ti­vi­teit van de RK Kerk.

U kunt mij bereiken via het email­a­dres guus.prevoo@vastenaktie.nl of tele­fo­nisch op 045-5444167 of 06-27553005. En mocht u een keer in de buurt zijn van Simpel­veld, u bent welkom op mijn adres Schiffel­der­straat 6a te 6369 TK Simpel­veld.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose