Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop van Miao (India) bezoekt Mgr. Punt

gepubliceerd: vrijdag, 22 oktober 2010

Mgr. George Pallipparambil SDB is de eerste bis­schop van het bisdom Miao. U kunt het vin­den in het Noord-Oosten van India, boven Bang­la­desh en grenzend aan Tibet en Myanmar. Het bisdom is opgericht in 2005 als logisch gevolg van de groei van de kerk in deze regio.

Mgr. George ver­telde met passie over zijn diocees en vooral de mensen die er wonen. Hij verhaalde over de groei van de katho­lie­ke kerk, over de wijze waarop stammen tot beke­ring komen en zijn pas­to­rale priori­teiten. Na jaren van tegen­wer­king door de staat is de katho­lie­ke kerk in de deel­staat Arunachal Pradesh nu meer of min­der erkend. Haar in­span­ningen voor onder­wijs, de vertaling van de Bijbel in de stamtalen en bovenlokale organi­sa­tie van de katho­lie­ke kerk zijn voor de bevol­king be­lang­rijk. Zij voelen zich opgeno­men in een grotere ge­meen­schap en ontlenen daar waar­dig­heid aan, hun taal wordt door de vertaling van de Bijbel erkend en tege­lijk helpt de structuur van de katho­lie­ke kerk om sterke stam­mentegen­stel­lingen en interne machtsstrijd te boven te komen.

Bis­schop Punt ver­telde op zijn beurt van de ont­wik­ke­lingen in het bisdom, de gevolgen van de seculari­sa­tie, de ingrijpende reorgani­sa­tie van het pas­to­raat en trans­for­ma­tie van het bisdom tot een missio­naire kerk. Ge­con­sta­teerd werd dat beide bis­dom­men een bron van in­spi­ra­tie voor elkaar kunnen zijn.

Meer in­for­ma­tie: www.miaodiocese.org

Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose