Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdombrede collecte wederopbouwfonds Bisdom Hyderabad

gepubliceerd: woensdag, 29 september 2010

Bisdombrede collecte wederopbouwfonds Bisdom HyderabadEen bij­zon­dere collecte zal in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wor­den gehou­den in het week­ein­de van 9 en 10 ok­to­ber, ten behoeve van de wederop­bouw van het bisdom Hyderabad in Pakistan, dat zeer zwaar is getroffen door de over­stro­mingen van afgelopen zomer.

Sinds 1967 on­der­houdt het bisdom een vriend­schaps­band met het bisdom Hyderabad. Deze band is in 2007 hernieuwd en verdiept, onder meer door een uit­wis­se­lings­be­zoek. Ver­schil­lende pa­ro­chies geven jaar­lijks in een actie aan­dacht aan het bisdom Hyderabad en onder­steunen het pas­to­raat dat vooral plaats heeft onder de minst aanzien­lijken.

Mgr. Punt heeft in een brief aan de pa­ro­chies extra aan­dacht gevraagd voor ons zuster­bis­dom. Hij schrijft onder meer: “Het gebied van het bisdom Hyderabad (zuid Pakistan) is zwaar getroffen door de over­stro­mingsramp. De eerste zorg was om de van huis en haard ver­dre­ven chris­te­lijke bevol­king te voor­zien in nood­hulp. Helaas brengt hun maat­schap­pe­lijke situatie met zich mee dat zij niet kunnen rekenen op hulp van rege­ringswege. In onze contacten met de lei­ding en het pas­to­rale team van het bisdom hebben we onze soli­da­ri­teit en meeleven over­ge­bracht en onze mede­wer­king toegezegd bij de finan­cie­ring van wederop­bouw hulp: bouw­ma­te­rialen, zaai­goed, ver­vangend vee.”

Download hier de concept­brief voor pa­ro­chies (Word formaat) / PDF formaatGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose