Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Door welke geest laat je je leiden?

gepubliceerd: donderdag, 4 mei 2023

Veel mensen weten niet wat we op Pink­ste­ren vieren. Toch is het een van de be­lang­rijk­ste feesten van het jaar en is het de dag, die het meest met ons per­soon­lijk leven en onze per­soon­lijke keuzes te maken heeft. Pink­ste­ren is het feest van de Heilige Geest.

Het voetbal­veld

Het kan zomaar gebeuren. Het voetbal­stadion zit vol. De wedstrijd begint en de menigte supporters zin­dert van span­ning en en­thou­sias­me. Dan gaat het mis: de scheidrechter geeft een penalty, maar de meeste supporters zijn het daar niet mee eens. De sfeer wordt onplezieri­ger, supporters beginnen aanstekers en bier­blikjes op het veld te gooien en een van de spelers wordt geraakt. Wat zo mooi en in zo’n goede sfeer begon, veran­dert zomaar in een grimmig strijdtoneel.

Spontane goed­heid

Sinds meer dan een jaar woedt er een verschrikke­lijke oorlog in Oekraïne. Enkele maan­den gele­den zagen we beel­den van gruwe­lijke verwoes­tingen, veroor­zaakt door de aard­be­vingen in Turkije en Syrië. De ellende van al die mensen is vre­se­lijk en niet om aan te zien. Er wer­den talrijke hulpacties opgezet. De actie van Giro 555 voor Oekraïne bracht zo’n 185 miljoen euro op, die voor de aard­be­vings­ge­bie­den zo’n 110 miljoen, terwijl er daar­naast ook allerlei andere acties gaande zijn, onder meer van de katho­lie­ke stich­ting Kerk in Nood. Bij het zien van de nood van zoveel mensen, wil­den velen iets doen: een geest van spontane goed­heid en van harte­lijk meeleven kwam over ons land.

Welke geest?

De situaties zijn herken­baar. Een andere geest kan zich zomaar meester maken van iets dat fijn en aange­naam begon, maar ook een goede, mooie en liefde­volle geest kan iemand overwel­digen bij het zien van iets dat hem raakt. Wij mensen wor­den soms overwel­digd door een goede of een kwade geest. Door welke geest laat je je lei­den?

De leer­lin­gen van Jezus

Na de kruis­dood van Jezus zaten de leer­lin­gen bij elkaar met de deuren gesloten uit vrees voor de Joden (Joh. 20,19). Toen de Geest over hen kwam op het Pinkster­feest, werd alles anders: de leer­lin­gen trokken erop uit en verkon­dig­den het evan­ge­lie zon­der vrees. Angst bleek hier de emotie, die de leer­lin­gen moesten over­win­nen door het ont­van­gen van de Geest van God. Ook dat is herken­baar: angst en vrees kunnen ons ge­mak­ke­lijk blokkeren.

Kom, Heilige Geest!

Na­tuur­lijk zou­den we willen dat een goede geest steeds meer bezit nam van ons­zelf en van de wereld, waarin wij leven. Dat zou eigen­lijk niet van toeval moeten afhangen, niet van de toevallige emotie of de gevoelens, die in ons wor­den opge­roe­pen. Wat zou het mooi zijn als we ons door een bewuste keuze laten lei­den om aan de goede geest gehoor te geven, de Geest van God. Wat is daarvoor nodig? Een open hart en Gods gave, want goed-zijn en leven uit de goede geest kunnen we niet alleen en uit ons­zelf. Daar is ons bij­zon­der gebed op gericht in de dagen tussen Hemel­vaart en Pink­ste­ren: “Kom, Heilige Geest, vervul de harten van de gelo­vi­gen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.”

Te­rug­ke­ren

Tege­lijker­tijd weten we dat we daarin tekort schieten. Hoe vaak hebben emoties in ons niet de over­hand, hebben we ons­zelf niet in bedwang en verliezen we de vrede van het hart? Als we ons willen laten lei­den door de goede Geest, moeten we dus ook op onze schre­den terug durven keren, ver­ge­ving vragen, afstand nemen van gevoelens en emoties.

Afstand

Als we de lei­ding van de Heilige Geest willen volgen, moeten we dus ook afstand nemen van gevoelens en emoties, want die emoties zijn niet altijd goed en even­wich­tig. Pas als we inner­lijk vrij zijn en in vrede, kunnen we de goede keuzes maken en on­der­schei­den waar de Geest ons heen wil lei­den.

Zalig Pink­ste­ren!

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw PinksterenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose