Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mei - een maand voor Maria

gepubliceerd: maandag, 3 mei 2021

De mei­maand is be­gon­nen. Het is de maand van Maria en vele mensen hebben met Maria een bij­zon­dere band. Het is al te zien aan de vele kaarsen en lichtjes die in al onze kerken bij Maria bran­den. Een katho­lie­ke kerk zon­der beeld of afbeel­ding van de Moeder van God is gewoon niet denk­baar.

Mag dat wel: Maria­ver­ering?

Maar mag dat eigen­lijk wel, die Maria­ver­ering? Is Maria­ver­ering met een beeld van Maria bij­voor­beeld niet tegen de Tien Gebo­den, die zo dui­de­lijk zeggen dat we geen beel­den mogen maken van enig wezen... (vgl. Dt. 5,8)? En staat er in de tien gebo­den niet dat je geen afgo­den mag vereren? Pro­tes­tan­ten zeggen soms afkeurend dat wij katho­lie­ken Maria aanbid­den en zij hebben er ook moeite mee dat we Maria ‘Mid­de­la­res’ noemen. Zegt de Bijbel niet dat er maar één Midde­laar is, Jezus Christus (1 Tim. 2, 5)?

De eerste chris­te­nen

Mei - een maand voor Maria
De ver­heer­lij­king van Maria
Geertgen tot Sint Jans, ca. 1490-1495

Toch hebben de eerste chris­te­nen Maria al vereerd. Zij eer­den Maria als Maagd en Moeder en als ‘nieuwe Eva’. Zij eer­den het graf waarin Maria had gelegen voor haar ten­hemel­op­ne­ming en bezochten de plaats waar Maria was opgegroeid. Ook zijn er enkele zeer oude iconen bewaard, waar­van wordt beweerd dat ze niet door mensenhan­den zijn geschil­derd. Zo zijn er in woord en beeld getuigen van Maria­ver­ering in de eerste chris­ten­tijd.

Bijbelse bezwaren?

En die Bijbelse bezwaren dan? Laat ik eerst zeggen dat Maria niets zon­der haar Zoon doet. Zij heeft geen eigen ‘winkel’. Maar het is ook niet zo dat zij niet mee­telt. Maria werd gevraagd om de moe­der van God te wor­den en zij heeft ‘ja’ gezegd, nadat haar vragen door de engel beant­woord waren (Lc. 1,26-38). En zij is haar Zoon trouw ge­ble­ven tot onder het kruis. De bij­zon­dere mede­wer­king die Maria heeft gegeven aan wat Jezus haar Zoon op aarde kwam doen, wordt vooral in de evan­ge­lies volgens Lucas en Johannes tot uitdruk­king gebracht. Als Jezus op het kruis zegt tot de leer­ling die Hij liefheeft: “Zie daar je moe­der” (Joh. 19,27), wordt er geen naam genoemd, die leer­ling zijn wij allemaal! En dat zij voor ons blijft zorgen, wordt door Jezus uitgedrukt met de woor­den: “Vrouw, zie daar je zoon”, zie daar je kind. Jezus is als onze Midde­laar gezon­den; een vrouw speelt daarbij een unieke rol!

Mid­de­la­res?

Het gebod van de Tien Gebo­den om geen beel­den te maken gaat over afgo­den­ver­ering: “Naast Mij zult gij geen andere goden hebben”(Dt. 5,7). Het gaat niet over stand­beel­den, heiligen­beel­den, foto’s en wat al niet. Dat zou in onze tijd met een sterke beeld­cul­tuur trouwens best las­tig wor­den! Maar is het geen bezwaar dan dat Maria Mid­de­la­res wordt genoemd? Zeker, Jezus Christus is onze enige Midde­laar. Hij heeft voor ons red­ding en verlos­sing verkregen. Dat Maria ‘Mid­de­la­res’ wordt genoemd, moeten we dus zo verstaan dat het niets afdoet en niets toevoegt aan de waar­dig­heid en het werk van Jezus Christus (vgl. Tweede Vati­caans Concilie, Lumen Gentium [LG] 62). Maria wordt Mid­de­la­res genoemd, omdat zij ons nog steeds bij­staat met liefde­volle en moe­der­lijke zorg, zoals Jezus haar op het kruis had gevraagd.

Moeder­dag

In de mei­maand valt Moeder­dag. Dat is een beetje een com­mer­cieel gebeuren, maar wél een goede gelegen­heid om even stil te staan bij alles wat onze moe­ders voor ons doen. Ons hele leven bewaren we de her­in­ne­ring aan - hope­lijk - de harte­lijk­heid en liefde van onze moe­der. Maria is onze moe­der “in de orde van de genade”, zei het Tweede Vati­caans Concilie (LG 61), wat betekent dat zij ons met haar voor­spraak en liefde begeleidt. Ook in deze mei­maand zullen we Maria dus op vele plaatsen in ons bisdom extra eren. De mei­maand is eigen­lijk één grote Moeder­dag!

Bede­vaart­plaatsen

We kennen de grotere Mariale bede­vaart­plaatsen in ons bisdom: Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo waar we met al onze noden bij Maria mogen komen; en de Vrouwe van alle Volkeren in Am­ster­dam waar we eraan wor­den herinnerd dat Maria een moe­der is voor alle mensen, niemand uit­ge­slo­ten. Daar­naast zijn er in ons bisdom onder meer de Maria­ka­pellen in onze eigen pa­ro­chies, Onze Lieve Vrouw van de Keins (Schagen), H. Maria van Hoorn, H. Maria van Haar­lem en andere plaatsen en daar­bui­ten zijn Lourdes, Banneux, Kevelaer, Beauraing en Fatima populair. Ieder heeft zijn eigen band met Maria, vaak met een eigen dier­ba­re bede­vaarts­plek.

Maar hoe dan ook, ik wens U een gezegende Meimaand.
Ga eens langs bij je Moeder...

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de VeertigdagentijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose