Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mei - een maand voor Maria

gepubliceerd: maandag, 3 mei 2021

De mei­maand is be­gon­nen. Het is de maand van Maria en vele mensen hebben met Maria een bij­zon­dere band. Het is al te zien aan de vele kaarsen en lichtjes die in al onze kerken bij Maria bran­den. Een katho­lie­ke kerk zon­der beeld of afbeel­ding van de Moeder van God is gewoon niet denk­baar.

Mag dat wel: Maria­ver­ering?

Maar mag dat eigen­lijk wel, die Maria­ver­ering? Is Maria­ver­ering met een beeld van Maria bij­voor­beeld niet tegen de Tien Gebo­den, die zo dui­de­lijk zeggen dat we geen beel­den mogen maken van enig wezen... (vgl. Dt. 5,8)? En staat er in de tien gebo­den niet dat je geen afgo­den mag vereren? Pro­tes­tan­ten zeggen soms afkeurend dat wij katho­lie­ken Maria aanbid­den en zij hebben er ook moeite mee dat we Maria ‘Mid­de­la­res’ noemen. Zegt de Bijbel niet dat er maar één Midde­laar is, Jezus Christus (1 Tim. 2, 5)?

De eerste chris­te­nen

Mei - een maand voor Maria
De ver­heer­lij­king van Maria
Geertgen tot Sint Jans, ca. 1490-1495

Toch hebben de eerste chris­te­nen Maria al vereerd. Zij eer­den Maria als Maagd en Moeder en als ‘nieuwe Eva’. Zij eer­den het graf waarin Maria had gelegen voor haar ten­hemel­op­ne­ming en bezochten de plaats waar Maria was opgegroeid. Ook zijn er enkele zeer oude iconen bewaard, waar­van wordt beweerd dat ze niet door mensenhan­den zijn geschil­derd. Zo zijn er in woord en beeld getuigen van Maria­ver­ering in de eerste chris­ten­tijd.

Bijbelse bezwaren?

En die Bijbelse bezwaren dan? Laat ik eerst zeggen dat Maria niets zon­der haar Zoon doet. Zij heeft geen eigen ‘winkel’. Maar het is ook niet zo dat zij niet mee­telt. Maria werd gevraagd om de moe­der van God te wor­den en zij heeft ‘ja’ gezegd, nadat haar vragen door de engel beant­woord waren (Lc. 1,26-38). En zij is haar Zoon trouw ge­ble­ven tot onder het kruis. De bij­zon­dere mede­wer­king die Maria heeft gegeven aan wat Jezus haar Zoon op aarde kwam doen, wordt vooral in de evan­ge­lies volgens Lucas en Johannes tot uitdruk­king gebracht. Als Jezus op het kruis zegt tot de leer­ling die Hij liefheeft: “Zie daar je moe­der” (Joh. 19,27), wordt er geen naam genoemd, die leer­ling zijn wij allemaal! En dat zij voor ons blijft zorgen, wordt door Jezus uitgedrukt met de woor­den: “Vrouw, zie daar je zoon”, zie daar je kind. Jezus is als onze Midde­laar gezon­den; een vrouw speelt daarbij een unieke rol!

Mid­de­la­res?

Het gebod van de Tien Gebo­den om geen beel­den te maken gaat over afgo­den­ver­ering: “Naast Mij zult gij geen andere goden hebben”(Dt. 5,7). Het gaat niet over stand­beel­den, heiligen­beel­den, foto’s en wat al niet. Dat zou in onze tijd met een sterke beeld­cul­tuur trouwens best las­tig wor­den! Maar is het geen bezwaar dan dat Maria Mid­de­la­res wordt genoemd? Zeker, Jezus Christus is onze enige Midde­laar. Hij heeft voor ons red­ding en verlos­sing verkregen. Dat Maria ‘Mid­de­la­res’ wordt genoemd, moeten we dus zo verstaan dat het niets afdoet en niets toevoegt aan de waar­dig­heid en het werk van Jezus Christus (vgl. Tweede Vati­caans Concilie, Lumen Gentium [LG] 62). Maria wordt Mid­de­la­res genoemd, omdat zij ons nog steeds bij­staat met liefde­volle en moe­der­lijke zorg, zoals Jezus haar op het kruis had gevraagd.

Moeder­dag

In de mei­maand valt Moeder­dag. Dat is een beetje een com­mer­cieel gebeuren, maar wél een goede gelegen­heid om even stil te staan bij alles wat onze moe­ders voor ons doen. Ons hele leven bewaren we de her­in­ne­ring aan - hope­lijk - de harte­lijk­heid en liefde van onze moe­der. Maria is onze moe­der “in de orde van de genade”, zei het Tweede Vati­caans Concilie (LG 61), wat betekent dat zij ons met haar voor­spraak en liefde begeleidt. Ook in deze mei­maand zullen we Maria dus op vele plaatsen in ons bisdom extra eren. De mei­maand is eigen­lijk één grote Moeder­dag!

Bede­vaart­plaatsen

We kennen de grotere Mariale bede­vaart­plaatsen in ons bisdom: Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo waar we met al onze noden bij Maria mogen komen; en de Vrouwe van alle Volkeren in Am­ster­dam waar we eraan wor­den herinnerd dat Maria een moe­der is voor alle mensen, niemand uit­ge­slo­ten. Daar­naast zijn er in ons bisdom onder meer de Maria­ka­pellen in onze eigen pa­ro­chies, Onze Lieve Vrouw van de Keins (Schagen), H. Maria van Hoorn, H. Maria van Haar­lem en andere plaatsen en daar­bui­ten zijn Lourdes, Banneux, Kevelaer, Beauraing en Fatima populair. Ieder heeft zijn eigen band met Maria, vaak met een eigen dier­ba­re bede­vaarts­plek.

Maar hoe dan ook, ik wens U een gezegende Meimaand.
Ga eens langs bij je Moeder...

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vredeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose