Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bron van geluk voor wie Hem wil geloven

Zingt voor de Heer

gepubliceerd: donderdag, 2 september 2021

Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Doet u mee met dit gloria­lied: Zingt van de Vader...

Audio

tekst: Henk Jongerius o.p. (* 1941 - )
melodie: Lobet den Herren allen (Johann Crüger, 1653)
uit­voeren­den: Jos Martens (orgel) en leden Cantate Deo (cantorij PKN Assendelft)
(opgeno­men in de Hervormde kerk te Assendelft)

‘Zingt van de Vader’ is een zogeheten gloria­lied. Het wordt wel eens als zodanig gezongen in vie­rin­gen zon­der koorzang. De tekst is van pater Henk Jongerius, die meer­dere bekende lied­tek­sten op zijn naam heeft staan als ‘Wij zoeken U als wij samen­ko­men’ en ‘Als Gij naar de woor­den luistert’. Het lied is heel inzichte­lijk ges­truc­tu­reerd doordat de aanhef en het slot telkens gelijk zijn: Zingt van de Vader”, Zingt van de Zoon, Zingt van de Geest, en: houdt Hem in ere! Het rijm onder­steunt deze structuur. De eerste drie regels van elke strofe kennen telkens dezelfde rijmklank.

In de eerste strofe wordt de Vader bezongen als de Schepper. In de tweede strofe staat de Zoon centraal. Hij is het licht en schenkt geluk aan wie Hem geloven, als wij naar Hem luis­te­ren (en doen wat Hij zegt - zie Mt. 7,24-29). De tekst ‘het Woord van alzo hoge’ ver­wijst naar Kerst­mis. De derde strofe bezingt de Geest als de dragende kracht van alle leven.

Johann Crüger was als kerkmusicus verbon­den aan de Nikolaikirche in Berlijn en heeft vooral naam gemaakt als com­po­nist van liedmelodieën, veelal in samen­wer­king met tekstdichter Paul Gerhardt. Gerhardt en Crüger schreven in 1653 samen het ochtend­lied ‘Lobet den Herren allen, die ihn ehren’, wat voor het eerst werd ge­pu­bli­ceerd in het lied­boek ‘Praxis Pietatis Melica’. Dit lied diende als basis voor de lied­tekst van ‘Zingt van de Vader’.

Jos Martens

Zingt van de Vader

Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere!

Zingt van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het Woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!

Zingt van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!

Video

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.

overzicht van bijdragen:
donderdag, 6 juni 2024Op bezoek bij de paus
zondag, 24 maart 2024Het leven overwint de dood
zondag, 28 januari 2024Het mysterie van het kwaad
woensdag, 20 december 2023Vrede op aarde?
donderdag, 2 november 2023Wat gaan we stemmen?
donderdag, 7 september 2023In Gods naam samenkomen
donderdag, 6 juli 2023De stilte in
donderdag, 4 mei 2023Door welke geest laat je je leiden?
donderdag, 2 maart 2023Vasten?
donderdag, 19 januari 2023Verwelkomen - Nabij-zijn - Begeleiden
donderdag, 15 december 2022De stijl van Jezus
donderdag, 6 oktober 2022Vrouwen in de Kerk
donderdag, 4 augustus 2022Leren uit het verleden
donderdag, 2 juni 2022Moedig en principieel
donderdag, 7 april 2022Oog voor het wonder
maandag, 28 februari 2022Aan het begin van de veertigdagentijd
dinsdag, 25 januari 2022Bedankt!
donderdag, 23 december 2021Vrede op aarde
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 1 november 2021Allerzielen
zaterdag, 28 augustus 2021Geluk
donderdag, 1 juli 2021Vrijheid
maandag, 3 mei 2021Mei - een maand voor Maria
donderdag, 1 april 2021Paasboodschap 2021
donderdag, 4 maart 2021Ge´nspireerd leven in dienst van God en mensen
donderdag, 21 januari 2021Paus Franciscus nodigt ons uit...
donderdag, 17 december 2020Toch wordt het Kerstmis
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose