Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Wanneer komt de Heer terug?

gepubliceerd: maandag, 16 december 2019

Kerstmis 2019. Met de geboorte van dit Kind begint onze jaar­tel­ling. En eens, zo geloven wij, zal Hij wederkomen in de ge­schie­de­nis van de mensheid en alles nieuw maken. Hij zal on­ver­wachts komen, zo waarschuwde Hij zijn leerlingen, en dan niet meer in het vlees: “Wanneer zijn dag komt, zal de Mensenzoon zijn als de opflitsende bliksem, die schittert van het ene einde van de hemel tot het andere”.

Het zal een tijd zijn van chaos, oorlogen en natuurrampen, voorspelt Hij, ”en aan de hemel geweldige tekenen”. Maar ook een tijd van hoop: “Als dat alles gebeurt, heft dan uw hoofden omhoog, want uw redding komt nabij”. Begint zich dit alles af te tekenen in onze dagen? Ver­schil­lende pausen menen van wel. “Er zijn tekenen, Heer, dat uw komst niet ver meer is”, zei al paus Pius XII. Paulus VI sprak in dezelfde zin. En de huidige paus gebruikte al een paar maal de term “laatste tijden”.

Zal de Mensenzoon bij zijn komst geloof op aarde vinden?

Maar aan dat alles gaat een grote geloofsafval en vervolging vooraf, waarschuwt de Heer, en stelt dan de retorische vraag: “Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?”. Wij denken dan meteen aan atheïsme, maar dat bedoelt Hij niet. Hij spreekt over een tijd, waarin de mensen wel geloven, maar niet meer in Hem. Het echte atheïsme en materialisme, dat in de vorige eeuw de wereld beheerste, is voorbij. Er zijn nog wel mensen die dit menen te zijn, maar zelfs de weten­schap laat daarvoor eigenlijk geen ruimte meer. De enorme complexiteit van de eerste levende cel, het DNA dat een ongelooflijke informatie bevat, en aldus Bill Gates, “meer geavanceerd is dan welke software ook, ooit ontwikkeld”, weerspreken toeval en natuurlijke selectie als uitsluitend verklaringsprincipe. Grote weten­schappers als Albert Einstein, Max Planck en vele anderen spreken over een onvoorstelbare intelligentie die het hele universum draagt. Maar daarmee zijn we nog niet terug bij het chris­te­lijk geloof. De mens in de komende jaren zal weer geloven, de vraag is alleen waarin?

Steun in oude Chinese teksten

Dat mensen los zijn van hun chris­te­lijke wortels betekent niet dat ze niets meer geloven, maar vaak juist dat ze alles geloven, van ufo’s tot reïncarnatie, van kosmische energieën tot aliens. Er zijn zelfs weer sektarische groepen die de oude heidense goden van stal halen en vereren: Wodan, Odin, Zeus, etc. In deze tijd staan wij, soms wat verloren, als getuigen van Jezus Christus, het Kind van Bethlehem, de “Zoon van de Allerhoogste”, zoals de aartsengel Gabriël Hem noemde.

Kerstboodschap Mgr. PuntSoms worden we geholpen uit onverwachte hoek. Oude Chinese teksten uit de tijd van Jezus geboorte spreken over een komeet die meer dan zeventig dagen zichtbaar was. Genoeg voor de Wijzen uit het oosten om de reis naar Bethlehem te maken. Drieëndertig jaar later beschrijven dezelfde Chinese manuscripten een zonsverduistering, en trekken een verrassende conclusie: “Een man uit de hemel is gestorven. De zonden van alle mensen zijn nu op één man. Vergeving is verkondigd aan allen onder de hemel”. Beter kun je de kern van het geloof niet uitdrukken. Hier moet de Chinese schrijver, die niets kon weten van wat er in het verre Jeruzalem gebeurde, op bijzondere wijze zijn geïnspireerd.

De verkondiging van het Kind van Bethlehem als de Zoon van God en mensen, als de Messias en Verlosser, ook voor de mens van nu, dat is de uitdaging van deze tijd. Alleen argumenten zullen mensen niet overtuigen. God zelf moet de harten raken. En zijn Woord heeft die kracht. Het is, zegt de Bijbel, “als een tweesnijdend zwaard dat doordringt tot het raakpunt van ziel en lichaam”.

Een man vertelde dat hij in de oorlog in een concentratiekamp zat. Op een dag stond hij op appel, in totale wanhoop en eenzaamheid, toen over het plein een stem schalde: “Christus zegt, Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt wandelt niet in duisternis, maar zal het Licht van het Leven bezitten”. Het was de stem van een andere gevangene uit de dodenbunker. Die stem, zei de man, heeft mijn leven gered; toen wist ik dat er tenminste nog Iemand bij mij was. Het had hem geraakt in zijn ziel.

De moed van een abortusarts

Wat mensen in hun ziel raakt is vooral de liefde. En dat is uniek voor het christendom. Heidense goden waren van alles, maar geen liefde. Kosmische krachten en aliens beminnen je niet. Dat doet alleen de mens geworden God. Een God die één van ons wordt in het Kind van Bethlehem, die zich aan een kruis laat nagelen om onze lasten te dragen, onze wonden te helen. Een God die zich voor ons tot voedsel maakt, in het grandioze wonder van elke dag, de heilige eucha­ris­tie. Een God die zijn vergeving in handen van mensen heeft gelegd: “Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven”. Dat is het hart van de Blijde Bood­schap, cruciaal in een wereld die zozeer gewond is en moreel in het duister tast. Een mens die niet weet van vergeving, kan het kwaad niet onder ogen zien, en moet het ontkennen, goedpraten, overschreeuwen. Wie wel weet heeft van Gods liefde en vergeving, kan het wel, ook in het eigen hart.

In Amerika moest een vrouwelijke arts de Senaat adviseren inzake nieuwe abortuswetgeving. Het liep anders dan iedereen verwachtte. Ze getuigde: Ik heb zelf talloze ongeboren levens beëindigd, maar nu besef ik hoezeer het kwaad is in Gods ogen. Vanaf het eerste moment gaat het om een nieuw menselijk wezen, met eigen DNA en genenkaart, niet om een stukje lichaam van de moeder. Ze was tot geloof gekomen en had moed gevonden vergeving te vragen aan God en mensen. Ze kon dat alleen maar, omdat ze nu wist dat de Heer een mens die zijn kwaad berouwt altijd een uitweg biedt. Dat deed Hij bij de ‘goede moordenaar’, bij de publieke vrouw, bij de tollenaar. Wel zei Hij er steeds bij: “zondig van nu af niet meer”. Oprecht proberen nieuwe wegen te gaan, en zelf anderen vergeven. Dat is de enige voor­waarde.

Moge dit Kerst­feest voor ons allen een moment zijn om ons geloof te verdiepen, verzoening te zoeken met God en mensen waar nodig, en daardoor als de Heer komt, in dit leven of bij onze dood, stand te houden in het oordeel, en eeuwig leven en geluk te oogsten. In die zin wens ik u allen van harte Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuw Jaar.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose