Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Sterven is geen inslapen, maar ontwaken

gepubliceerd: donderdag, 31 oktober 2019

De tanks rollen weer in het Midden-Oosten. In het nieuws zag ik een Koerdische soldaat, die jarenlang tegen IS gevochten had, en ontgoocheld klaagde: “Ik ben moe van het vechten, maar als het nodig is dan sterf ik voor mijn volk”. Hij stelde de vrijheid van zijn volk boven zijn eigen leven.

Zomaar een voorbeeldje uit duizenden, dat laat zien dat het aardse leven voor mensen niet het hoogste goed is. Alle eeuwen door hebben ontelbare moedige mensen hun leven gegeven voor anderen, voor trouw, waarheid, gerechtigheid of geloof. Ze konden dat vooral doen als ze gedragen werden door het besef dat het aardse leven niet het hoogste goed is, maar ook niet de werkelijke bestemming van de mens.

De moed van een oude vrouw

Sterven is geen inslapen, maar ontwakenJuist in de dagen waarop we onze dierbare overledenen gedenken, is het goed hierbij stil te staan. Een bevriende priester vertelde eens dat een meisje met een enquêtelijst op Schiphol hem vroeg: “Wat is uw uit­ein­de­lijke bestemming?” Hij wees naar boven, en zei: “de hemel”, het meisje enigszins verward achterlatend. In die bestemming had de lijst niet voorzien. De dood is geen inslapen, zoals we plegen te zeggen. Nee, het is veelmeer het ontwaken in een andere geestelijke wereld. Ooit heb ik ge­schre­ven over een ervaring als legerbisschop tijdens een bezoek aan onze militairen, tijdens de oorlog in Bosnië. Ik had een ontmoeting thuis bij de bisschop van Banja Luca, een goede vriend. Zijn negentig jaar oude moeder woonde bij hem. Op een dag, vertelde ze, was zij alleen thuis, toen er vijandelijke soldaten binnendrongen. Haar zoon had zich ingezet voor vrede, maar in dat streven ook vijanden gemaakt. De soldaten zeiden haar rechtuit: “we komen u vermoorden”. Ze wilden zich op de bisschop wreken door zijn moeder te doden. De oude vrouw werd even stil en zei toen: “dat is goed, maar geef me even tijd om te bidden, en geef me tijd om mijn mooiste jurk aan te trekken. Want vandaag is het feest. Ik ga mijn Schepper tegemoet”. Zelfs de moordenaars met zoveel haat in hun hart hadden daar niet van terug. Ze gingen weg zonder haar enig kwaad te doen. Het moedige getuigenis van de oude vrouw had hen ontwapend. Het toont de kracht van een sterk geloof.

Een zichtbare en onzichtbare wereld

Maar we weten ook hoezeer dit geloof onder druk staat in onze tijd. Er zijn zoveel stemmen die de mens klein maken, zijn oorsprong en bestemming in God ontkennen en een eendimensionaal wereldbeeld voorhouden. Het is onzin. Gods schepping heeft twee kanten, de zichtbare en de onzichtbare wereld. Het zijn de twee kanten van dezelfde medaille. Er is een natuurlijk en een bovennatuurlijk universum. Dat is nergens tegen logica of weten­schap. Integendeel, atheïsme is geen weten­schap maar een keuze. Steeds meer weten­schappers in onze dagen komen tot de erkenning dat het bewustzijn van een mens geen product is van zijn hersenen, maar zich daarin uitdrukt. Atheïsme gaat ook voorbij aan de spirituele ervaring van ontelbare mensen, van alle tijden, culturen en religies. De Bijbel staat er vol mee. Vlak voor zijn kruisdood neemt Jezus drie van zijn leerlingen mee de berg Tabor op. Daar verandert Hij van gedaante. Even zien ze Hem zoals Hij werkelijk is, in al zijn glorie en majesteit. Mozes en Elia verschijnen en spreken met Hem. Dan is alles weer voorbij. Het was bedoeld om hen voor te bereiden op de komende ontluistering, opdat ze hun geloof niet zouden verliezen.

De geestelijke strijd tegen haat en tweedracht

Het is een bood­schap ook voor ons. Achter de gewone alledaagse werkelijkheid van je leven gaat een grandioze geestelijke realiteit schuil, die we gemakkelijk over het hoofd zien. Je bent omgeven door de Heer en zijn Moeder, door engelen en heiligen, door je dierbaren die bij God zijn. Zij proberen voortdurend het goede in je te sterken en je te beschermen tegen het kwade. Verheug je erin. Het is belangrijk om dat te weten.

Te weten wie en wat je bent als mens, om te kunnen leven zoals het bedoeld is, om te kunnen strijden tegen alles wat kwaad is in jezelf en om je heen. Want ook dat zien we vaak over het hoofd. Ook haat wordt gevoed vanuit de geestelijke wereld. Een jonge man in Duitsland probeert een synagoge binnen te dringen om een bloedbad aan te richten onder onschuldige mensen. Een ander rijdt met een vrachtwagen in op weerloze burgers. Ze realiseren zich niet dat wat begint als een ideologie of een veront­waar­diging door de Boze van binnenuit wordt aangewakkerd tot irrationele woede, soms tot bezetenheid toe, als een mens zich niet weert. Zonder het besef van die geestelijke werkelijkheid zijn de demonische vormen die het kwaad in de wereld soms kan aannemen, niet te begrijpen. Door zijn Leven, Kruis en Opstanding heeft Christus ons echter toegerust met de kracht van geloof en gebed, van Woord en Sacrament, en daartegen is geen enkele vorm van kwaad bestand. Het is aan ons om ze ook te gebruiken.

Samen onderweg naar de hemel

Ik schrijf dit om uw geloof in Christus, in verlossing en eeuwig leven te sterken. Juist in een cultuur die getekend is door godsontkenning, door twijfel en scepsis. Een cultuur die de mens bindt aan de aarde, en zijn eeuwige bestemming verduistert. Het is de “onnoembare leugen”, in de woorden van de Schrift. U bent kind van God, intens en onvoor­waardelijk bemind, meer dan u zich kunt voorstellen. U bent geschapen voor de eeuwigheid, verlost door de gekruisigde en verrezen Heer. “Ieder die in Hem gelooft verkrijgt vergiffenis van zonden”, zegt de Schrift. Alles wat je oprecht berouwt en belijdt, wordt vergeven. Maar Hij zegt ook: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij”. We dragen zijn Geest in ons binnenste en we zijn samen onderweg naar de hemel. Dat is de realiteit van uw leven, en niets anders. Moge deze tijd, waarin we onze dierbare overledenen gedenken, het geloof, de hoop en de liefde in ons versterken.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose