Bisdom Haarlem-Amsterdam











Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen

Gastcolumn Mgr. Punt in ND

gepubliceerd: dinsdag, 31 oktober 2017

We hebben een nieuwe regering. Ze staat voor grote uitdagingen. Allereerst het bewaren van eenheid en saamhorigheid in een steeds pluriformer wordende samenleving. Ieder volk heeft gemeen­schap­pelijke grondwaarden nodig om in vrede te kunnen leven. Maar daar ligt meteen het probleem. Wat zijn de kernwaarden van onze cultuur? Hebben we die eigenlijk nog wel?

Wat we zeker hebben is een gevoel van nationale verbondenheid, dat zich af en toe uit in een oranje euforie. Wat we gelukkig ook nog hebben is een wijd verbreid gevoel van solidariteit en compassie met minderbedeelden. 2000 jaar christendom heeft onze cultuur meer gevormd dan sommigen willen toegeven. Maar verder zijn we het nergens meer over eens. Ik heb het al eens eerder gezegd: Nog nooit werd zo ver­schil­lend gedacht over alle wezenlijke vragen van leven en dood, God en mens, huwelijk en seksua­li­teit. Wat ons nog bij elkaar houdt is tolerantie, het verdragen dat de ander anders denkt en anders leeft, ook al stuit je dat hevig tegen de borst. Daardoor bestaan ‘de walletjes’ en de ‘biblebelt’ nog naast elkaar in ons land.

Maar nu zie ik ook dit in gevaar. Door religieus fundamentalisme aan de ene kant, en seculier fundamentalisme aan de andere kant. Het eerste kennen we. Geradicaliseerde jonge moslims die tolerantie zien als zwakheid, en het bestrijden en doden van ‘ongelovigen’ als een God welgevallige daad. Het tweede zijn we ons minder bewust, maar is er ook. De tendens om bepaalde morele opvattingen op te leggen aan de samenleving. Ook dat is fundamentalisme. Het is geen fundamentalisme als je heilig overtuigd bent van eigen gelijk of geloof - dat ben ik ook -, maar wel als je dat met geweld aan een ander wil opdringen. Dat kan fysiek geweld zijn, maar ook sociaal geweld tegen ieder die je visie niet deelt.

Kortgeleden werden we verrast door de laatste loot aan de seculier funda­men­ta­lis­ti­sche boom, de ‘genderideologie’. Op een ochtend sloeg ik de krant open en las dat we niet meer over mannen en vrouwen mogen spreken. Het blijkt discriminatie te zijn tegenover diegenen die zich bij geen van beide geslachten thuisvoelen. En natuurlijk, het kan zijn dat een mens door hormonale of mentale oorzaken worstelt met zijn/ haar identiteit. Daar is alleen begrip en compassie op z’n plaats. Maar daar gaat het hier niet om. Wat mij stoort is dat enkele in­di­vi­duele levensdrama’s worden gebruikt om een ideologie aan de hele samenleving op te leggen. De NS was er heel snel bij. Overigens blijkt dat men zich bij het omroepen op perrons hier niet al te veel van aantrekt. Terecht. De NS moet zorgen dat de treinen op tijd lopen, maar heeft gaan taak of recht om een ideologie uit te dragen, die een kleine minderheid wil doorzetten.

Met oprechte empathie voor mensen die aan hun ‘gender’ lijden, blijf ik mij toch, met nog een paar miljard andere mensen, baseren op de Schrift. ‘God schiep de mens, man en vrouw schiep Hij hen’, staat er, gelijk in waardigheid, maar ook met een eigen levensopdracht. Ik weet het, het is niet meer politiek correct, en staat haaks op de nieuwe ideologie van de ‘androgyne mens’, die met alle geslachtelijkheid wil afrekenen. Ook al is dit voor mij weinig anders dan een opstand tegen Gods scheppingsorde, toch moet ik verdragen dat mensen dit denken en uitdragen, en doe dat ook. Wel bespeur ik bij mijzelf de neiging om bij toespraken de aanwezigen met iets meer nadruk aan te spreken als dames en heren, broeders en zusters. Dat moeten de anderen dan maar weer verdragen.

Een welles nietes discussie heeft geen zin. Uit­ein­de­lijk gaat het om de mensvisie die achter je overtuiging ligt. Daarover zouden we het moeten hebben. Wie en wat zijn we als mens? Zijn we louter een intelligente aap, een autonoom wezen, dat niets en niemand boven zich heeft, dan is het consequent om je eigen waarden en normen te maken. Of zijn we schepsel en kind van God, met oneindige liefde bemind, en geschapen voor de eeuwigheid, dan verandert alles. Daar zou ik nog veel over kunnen zeggen, maar de column mocht geen preek worden. Ik zal me er netjes aan houden.



+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose