Bisdom Haarlem-Amsterdam











Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Een Bijbelse les over vrede

gepubliceerd: dinsdag, 13 december 2016

Met de voortdurende chaos en verdeeldheid in de wereld biedt de Bijbel de verlossende kerstbood­schap.

Kerstmis is het feest van de vrede. We vieren dat we een God hebben die mens geworden is om ons verlossing, vergeving en vrede te brengen. De wereld hunkert naar vrede, maar die lijkt ons steeds weer door de vingers te glippen. Waar gaan we in de fout? De heilige Schrift kan ons veel leren. In het boek Genesis lezen we al hoe in oude tijden de mens vanuit het oosten afdaalde naar de vlakte van Sinear. Afdalen vanuit het oosten betekent in Bijbelse symboliek zich verwijderen van God, van de waarheid en van de liefde. En daar, ver van God, vatte de mens het plan op om op eigen kracht een stad van vrede te bouwen, met een toren die tot de hemel moest reiken, de beroemde toren van Babel. We weten hoe het afgelopen is. Het eindigde in totale chaos en verdeeldheid. De Bijbelse les is duidelijk: alleen op eigen kracht, helemaal los van God, valt de mens onherroepelijk ten prooi aan de vernietigende krachten van haat en tweespalt. Zijn we inmiddels wijzer geworden?

The One World Tower

Toen op 11 september 2001 het World Trade Centre in New York was ingestort, zwierf een fotograaf door de puinhopen. Hij zag een verscheurde bijbel liggen en maakte een foto. Thuisgekomen keek hij nog eens goed. De foto liet duidelijk de tekst zien: “Kom laten we voor onszelf een toren bouwen”. Het zijn de woorden die de mens sprak toen hij de toren van Babel ging bouwen. Ook in New York is op deze plek een nieuwe toren gebouwd, ‘The One World Tower’, de hoogste toren van het hele continent.

Toren van Babel
De toren van Babel, Pieter Bruegel, olieverf op paneel, circa 1568, collectie Museum Boijmans Van Beuningen

De Amerikaanse Rabbi Jonathan Cahn schreef er een boek over, The Harbinger. Wat in het Neder­lands zoiets betekent als ‘teken, waarschuwing’. Hij ziet een wonderlijke parallel tussen het Amerika van nu, en het oude Israël van 2700 jaar geleden. Het volk had zich van God afgekeerd, en het verbond met Hem verbroken. Ze waren vervallen tot immoraliteit, en bogen zich voor de afgod Baal. Ook toen onheil hen trof, bleven ze halsstarrig en wilden ze zich niet bekeren van hun heilloze wegen. De Bijbel schrijft: “In hun hoogmoed en de trots van hun hart beweerden ze: de bakstenen muren zijn ingestort, wij herbouwen met harde steen. De vijgebomen zijn geveld, wij zetten er ceders voor in de plaats” (Jes. 9, 10). Het is de prelude van hun ondergang.

Bij de inhuldiging van de nieuwe toren in New York gebruikt een senator plechtig precies diezelfde woorden: “De muren zijn ingestort. We zullen herbouwen met harde steen.” Ook op Ground Zero stond een vijgeboom, die door het vallende puin werd geveld. Feestelijk wordt een nieuwe sterkere boom geplant. Jonathan Cahn ziet in deze Bijbelse parallel een profetisch teken, een waarschuwing tegen de gevolgen van menselijke trots en overmoed, maar bovenal een oproep terug te keren naar God, naar Hem die niets liever wil dan onze zwakheid aan te vullen, en ons door zijn Geest te sterken.

Maranatha

Meer dan ooit heeft onze wereld God nodig, zijn liefde, zijn Geest, zijn vergeving, zijn leiding. Juist in onze tijd zien we in ongekende mate verdeeldheid groeien tussen volken, culturen, religies, en politieke ideeën. Een wer­ke­lijke Babylonische spraakverwarring. Paus Franciscus noemde het kortgeleden een virus. “Een virus van polarisatie en vijand­schap dat binnendringt in het denken, het voelen en handelen van mensen.” Het geldt, zegt Franciscus, niet alleen in het groot, maar evenzeer in het klein, voor onze gemeen­schappen, families, ja zelfs voor onze kerk. Wat te doen? De Bijbel richt onze blik op de geestelijke dimensie van haat en verdeeldheid. In en door menselijke tegen­stel­lingen en belangen werkt ook de geest van de Boze, die steeds weer probeert volken, groepen en in­di­vi­duele mensen tegen elkaar op te zetten. Hij laat je vooral de fouten van de ander zien, vergroot die uit, en vult je hart met woede, wrok en geweld. Gods Geest doet precies het omgekeerde. Hij laat je eerder je eigen fouten zien, en juist het goede in de ander, en vult je hart met liefde, vergeving en vrede. De paus spreekt hier vaak over. Christus leert ons de geesten te herkennen. Hij geeft ons de kracht om te over­win­nen. En waar wij vastlopen en onze onmacht en schuld durven erkennen, zal Hij het overnemen, en langs wonderlijke wegen redding brengen, in ons eigen leven en in de wereld.

Vredevorst

2700 jaar geleden had Jesaja al over Hem geprofeteerd: “Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een helder Licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op... Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heer­schappij rust op zijn schouders. Men noemt Hem: Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst.” Hij zou ‘Jeshua’ genoemd worden, ‘Jezus’, het Hebreeuwse woord voor veiligheid. Ooit kwam Hij weerloos en klein. Eens zal Hij wederkomen in macht en majesteit. Zoals in het duister van de nacht de morgenster de nieuwe dag aankondigt, zo licht aan de horizon van de tijd de dageraad op van het Koninkrijk Gods, dat doorheen crisis en chaos geboren gaat worden. Kerstmis nodigt ons uit om door ons leven, ons gebed en ons getuigenis, hoopvol uit te zien naar die dag van de Heer. De eerste chris­te­nen verlangden vurig naar dat moment, en baden ‘Maranatha... Kom Heer Jezus’. Bidden ook wij zoals zij: ‘Maranatha... Kom Heer Jezus, kom spoedig’. Ik wens u van harte een gezegend kerst­feest.



+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose