Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Dialoog en Getuigenis

gepubliceerd: donderdag, 10 november 2016

Dialoog lijkt thans het modewoord van onze tijd te zijn, óók in de kerk. Interreligieuze dialoog, dialoog met de wereld et cetera. En mensen kunnen soms denken: waar blijft eigenlijk onze verkondiging, ons getuigenis? Toch sluit het een het ander niet uit. Het is belangrijk goed te begrijpen waar het om gaat.

Het begrip dialoog is geen uitvinding van onze tijd hoewel het daar wel op lijkt. Het Tweede Vaticaans Concilie gebruikt al 49 keer deze term, op allerlei niveaus. Ook in pauselijke uitspraken en ker­ke­lijke documenten sedert die tijd komt het herhaaldelijk voor.

Uit­no­di­ging in vrijheid

Het concilie geeft dialoog een theologische grondslag in het wezen van de Drie-ene God zelf. Ook de open­ba­ring is geen overweldigen van de mens, maar een uit­no­di­ging van God zelf aan de mens om relatie met Hem aan te gaan, een uit­no­di­ging in vrijheid waarin een diep respect voor de mens, Zijn eigen schepsel, doorklinkt.

Deze kwaliteit van respect, liefde, bekommernis, van achting voor iedere andere mens, ook voor de dwalende mens, voor de zondige mens, zou volgens het concilie kenmerk moeten zijn van al ons omgaan met de mensen van deze tijd, met andere chris­te­nen, niet-chris­te­nen, alle mensen van goede wil, ja zelfs met hen – zegt Vaticanum II uitdrukkelijk – die zich tegen de kerk verzetten en haar vervolgen. De dialoog – schrijft Paulus VI – is de houding die de kerk in dit uur van de wereldge­schie­de­nis moet aannemen.

Onze tijd vraagt een meer dialogerende verkondiging, het gesprek met de wereld, de cultuur, de moderne tijd. Paus Paulus VI vergelijkt deze vorm van dialoog met de wereld met de twee fasen van het ademen. Het eerste is inademen, het je eigen maken van de leefwereld, het denken en voelen van de mensen van nu, dan het in jezelf verbinden met je geloof, met Christus, met Zijn woord en leven, en het dan weer uitademen naar de wereld. Zo wordt verkondigen tot getuigen.

Voortbouwen op wat er al is

Eigenlijk deed Paulus het al zo op de Areopaag in Athene. Hij zag een altaar “voor de onbekende God”, en begon van daaruit te spreken over Christus. Hij probeerde te zijn – zegt hij zelf – Griek met de Grieken, jood met de joden.

Zo deed ook Wil­li­brord het al, toen hij 1300 jaar geleden onze streken begon te missioneren. Wil­li­brord en zijn gezellen hadden een heel eigen aanpak. Hij had een hele karavaan bij zich van paramenten, gewaden. Als ze in de buurt van een dorp kwamen kleedden ze zich eerst om in liturgische gewaden, behingen zich met kruisen en reden dan zingend het dorp binnen, door de dorpelingen verbijsterend aangestaard.

Waren de dorpelingen op die manier al enigszins murw en vooral nieuwsgierig gemaakt, dan begon Wil­li­brord met hen te discussiëren. Hij was doorkneed in hum mythologie en godenwereld. Hij zocht naar goede elementen in hun leer en denkwereld en probeerde die te verbinden met Christus. Een goed voorbeeld daarvan zijn bij­voor­beeld de vele Wil­li­brordputjes – o.a. in Heiloo – in ons land, heidense cultische bronnen, die door Wil­li­brord gekerstend werden, gebruikt als doop­plaatsen. Af en toe hakte hij ook wel eens een heilige eik om, maar zijn grondhouding was: Eerst proberen voort te bouwen op datgene wat er al was.

Toegang tot het hart van de moderne mens

De Blijde Bood­schap kan alles in zich opnemen wat goed en waar is in de wereld, elke religieuze intuïtie van de mensheid, die misschien onvolkomen en verwrongen is, wordt gezuiverd en in de volle waarheid gebracht. De kerk zegt paus Franciscus in navolging van Paulus VI dan ook, zal aan de wereld niet alleen een nieuwe bood­schap verkondigen, maar tegelijk ook alles opzoeken wat in deze wereld goed en waar is en dat met het Christendom assimileren. Wat waar is, zal ze op een hoger niveau van waarheid brengen, doordat ze het in de volle waarheid integreert, met Gods heilplan in Christus verbindt.

Echte dialoog durft echter ook religieuze en morele verwording te weerspreken. Bij­voor­beeld het godsbegrip in de radicale Islam, dat terreur en geweld in naam van geloof rechtvaardigt.

Of de mensopvatting in veel seculier denken dat de mens zie als volledig autonoom wezen, gerechtigd om zelf te beslissen wanneer ongeboren of gehandicapt leven mag bestaan, of wanneer ouder leven voltooid is.

Maar toch, naast veel kwaad, verwarring en morele ontreddering is er onmisbaar ook veel goede wil in onze tijd, veel spontane edelmoedigheid, een oprecht verlangen naar vrede en vrijheid, verant­woor­de­lijk­heidsgevoel voor de schepping, een streven naar meer respect voor de waardigheid en rechten van iedere in­di­vi­duele mens, en zoeken naar zingeving en openheid voor ieder authentiek getuigenis, bereidheid tot ommekeer. Bij dit alles kan de kerk aansluiten in het zoeken naar een toegang tot het hart van de hedendaagse mens en hem winnen voor Christus, de enige in wie zijn hart rust vinden kan, de enige ook voor onze tijd de Weg, de Waarheid en het Leven is.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose