Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Terugkeren tot de Bron

gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2016

Albert Einstein is wereldberoemd om zijn relativiteitstheorie. Maar in zijn brieven schreef hij over een ‘machtige onzichtbare kracht’ die hij zelf veel belangrijker vond.

De onbekende Einstein

Op de nieuwjaars­re­cep­tie kreeg ik van een van de gasten een tekst van Albert Einstein. Het was de inhoud van één van de 1400 brieven die zijn dochter Lieserl in de jaren tachtig, ruim 25 jaar na zijn dood, aan de Hebreeuwse Uni­ver­si­teit had gedoneerd. Zij vervulde daarmee de wens van haar vader die haar had gevraagd “de brieven zo lang te bewaren als nodig zou zijn, jaren, decennia, totdat de maat­schappij voldoende ontwikkeld is om te accepteren, wat ik hierin uitleg... Toen ik de relativiteitstheorie voorstelde, waren er maar weinigen die mij begrepen. Wat ik nu onthul om over te brengen aan de mensheid, zal ook botsen met misverstanden en vooroordelen in de wereld”.

Het verklaringsprincipe van alles

Hij schrijft in de brief over een geheim dat aan het hele universum ten grondslag ligt, en dat veel belangrijker is dan zijn relativiteitstheorie. “Er is een extreem machtige kracht waarvoor de weten­schap tot nu toe geen formele verklaring heeft. Het is een kracht die alle andere omvat en beheerst, en zelfs ten grondslag ligt aan elk verschijnsel in het universum, en toch door ons nog niet is herkend. Deze universele kracht is Liefde.

Terugkeren tot de bronToen weten­schappers zochten naar een alomvattende theorie van het universum, vergaten ze de meest machtige onzichtbare kracht.” Einstein bedoelde dit niet als een vrome gedachte of een morele waarheid, maar als wer­ke­lijke ‘energie’ die het hele universum draagt, als het ultieme weten­schap­pe­lijk verklaringsprincipe van alles. Hij was zich er terdege van bewust dat de rationalistische materialistische geest van zijn tijd niet open was om dit geheim te vatten, maar hoopte dat toekomstige ervaringen van de mensheid en de vooruitgang van de weten­schap hier wellicht verandering in zouden brengen. Inmiddels zijn we zestig jaar verder. Nog steeds viert een naïef materialistisch denken hoogtij, maar het lijkt op z’n grenzen te stuiten.

Geest en materie

Hoe dieper de weten­schap doordringt in het wezen van de materie, hoe raadselachtiger alles wordt. Uit­ein­de­lijk is alles opgebouwd uit atomen, die weer bestaan uit protonen, elektronen en neutronen, die op hun beurt weer zijn terug te brengen tot zogenaamde kleinste deeltjes, ook wel ‘Higgs deeltjes’ of ‘God partikels’ genoemd. En daarmee zijn we op wonderbaarlijk terrein. Deze ‘deeltjes’ of trillingen lijken hun eigen leven te leiden en te reageren op het denken. Hoe dieper we doordringen in de materie, hoe dichter we komen bij de geest. “Alles is geest”, zei Boeddha al, en ook Jezus zelf sprak vaak over de geest die zoveel sterker is dan de materie en het biologisch leven, en in vele tekenen liet Hij het ook zien. In de materie drukt de geest zich uit, en de hoogste mani­fes­ta­tie van geest is de liefde.

Voor Einstein is dit de grote universele kracht, die alles verklaart en betekenis geeft. “Dit is de variabele die we al te lang hebben genegeerd, misschien omdat we bang waren dat dit de enige energie is in het universum, die de mens niet heeft geleerd te beheersen.” En dan vat hij alles samen: “Liefde is God, en God is Liefde.” Ik schreef het al eerder. Liefde is geen energie die je in een potje kunt stoppen. Het is een beweging tussen twee harten. Liefde veronderstelt een persoon die liefheeft. De liefde is eeuwig, en heeft geen begin en einde. Zonder het besef van een liefhebbende God die er was vóór de oerknal en zich daarin manifesteert, en door zijn Geest alle beweging en ont­wik­ke­ling in het universum draagt, is alle verdere verklaring onzin.

De toekomst van schoonheid

Aan dit besef hangt de toekomst van de mensheid. “Als we als species willen overleven; als we zin willen vinden in het leven; als we de aarde willen redden en elk wezen dat daar woont,” schrijft Einstein, “dan is liefde het enige en ultieme antwoord.” Want waar geen liefde is, daar ontkiemt haat. Meer dan ooit is dit een oproep voor onze tijd. We voelen dat het kil wordt in onze wereld, dat agressie, haat en geweld ongekende vormen aannemen. Politici zoeken naarstig naar oplossingen, maar vergeten - in de woorden van Einstein - de belangrijkste “variabele”, de “machtigste onzichtbare kracht”, de liefde.

Ook politiek, economie en de betrekkingen tussen mensen en volkeren kunnen uit­ein­de­lijk niet zonder liefde. We lijken soms op mensen die rond een elektrische kachel zitten die langzaam afkoelt. We doen alles om de warmte vast te houden, maar vergeten dat we als samenleving de stekker uit het stopcontact hebben gehaald. De bron van alle licht, leven en liefde is God. Er is geen andere.

Het is tijd ons weer aan te sluiten op de Bron, als we door onverschilligheid of om een andere reden de band met Hem hebben verbroken. Hij wacht op ons met immense tederheid. Er is door het offer van Christus altijd een weg terug, maar we moeten wel zelf bereid zijn die weg te gaan. Vergeving vragen voor alles wat niet goed was, en onze wegen richten naar de liefde tot God en de naaste. De Kerk heeft daarvoor een prachtig sacrament. Dan kan Gods kracht en liefde weer in ons leven stromen. Je moet eerst liefde ontvangen, om het te kunnen geven.

Het was de inspiratie van paus Franciscus om in dit jaar van de barm­har­tig­heid de deuren van de genade wijd open te zetten. De toekomst is onzeker, en de tijd is kort. Moge dit jaar van barm­har­tig­heid en de komende veertigdagentijd ons bemoedigen een nieuw begin te maken: Liefde, vergeving en vrede van God ontvangen, en dan uitdelen aan de wereld om ons heen.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose