Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Woord van de bisschop


Kerstmis in een wereld vol geweld

gepubliceerd: dinsdag, 15 december 2015

Na de aanslagen in Parijs en in Amerika houdt de wereld de adem in. Hoe nu verder? Politici spreken ferme taal, maar hebben geen werkelijke oplossing. Deze strijd is niet met militaire middelen alleen te winnen. Dit is vooral een geestelijke en ideologische strijd. Hoe moeten we die voeren? Allereerst is het, denk ik, een strijd die gevoerd moet worden binnen de Islam zelf. De radicalisering is als een virus dat deze religie van binnenuit aanvreet. Maar tegelijk is een brede en eerlijke dialoog nodig om samen met de moslim­ge­meen­schap te zoeken naar oplossingen en wegen van vrede. De paus roept hiertoe op. En een respectvolle dialoog sluit getuigenis niet uit. In een artikel las ik overigens dat de moslim­ge­meen­schap in deze tijd ook spiritueel sterk in beweging is.

De nauwe deur naar de hemel

God de Vader bij Maria met kind, Giovanni Benedetto Castiglione, 1645-1647. (Collectie Rijksmuseum)
God de Vader bij Maria met kind, Giovanni Benedetto Castiglione, 1645-1647. (Collectie Rijks­mu­seum)

De Pakistaanse arts Nabeel Qureshi schreef er een boek over: ‘Seeking Allah, finding Jesus’. Hij vertelt daarin hoe hij ook zelf westerse immora­li­teit iden­ti­fi­ceerde met het christen­dom, en slechts min­achting voelde voor dit zwakke geloof, maar wel met open hart de Bijbel las. De Heer ant­woordde Nabeel met een droom. In zijn droom stond hij voor een nauwe deur. Daar­achter was een ruimte waar een groot feest aan de gang was. Hij wilde naar binnen, maar kon niet. Hoe­zeer hij het ook pro­beerde, het lukte niet. De vol­gende dag vertelde hij een chris­te­lijke vriend over de droom. Deze was vol­doende bijbel­vast om hem meteen te wijzen op Lucas 13, waar Jezus zelf zegt: “Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want Ik zeg u, velen zullen het proberen, maar er niet in slagen...”. De Heer wil ons hiermee niet ont­moe­digen, maar duide­lijk maken dat niemand op eigen kracht alleen de hemel kan bereiken. Goede daden en het volgen van Gods geboden zijn essen­tieel, maar niet genoeg. “Nie­mand is zonder zonde”, zegt de Schrift, “niet één”. Een Verlosser is nodig.

Zoon van de Allerhoogste

En daarmee ben ik bij Kerstmis. God is mens geworden, zegt de Schrift, om “ons te verlossen door de vergeving van onze zonden”. Door zijn lijden en dood heeft Jezus alle consequenties van onze zonden op zich genomen, en is er vergeving en verlossing voor ieder die zijn kwaad oprecht berouwt. Maar dat wijst de Islam af. Het erkent Jezus wel als een van de grootste profeten. Het getuigt van zijn maagdelijke geboorte, en heeft diepe verering voor Miriam, zijn Moeder. Het erkent dat Hij blinden deed zien, doven deed horen, en zelfs doden tot leven wekte. Maar het aanvaardt Hem niet als de mens geworden Zoon van God, de Redder, die voor onze zonden stierf aan het kruis, en weer opstond uit de dood. Moslims zien dat als een soort veelgodendom. Maar dat is het niet. Met hen geloven ook wij dat er slechts één God is, maar tegelijkertijd dat Hij geen eenzame Almacht is, maar liefde en relatie in Zichzelf. Simpel gezegd: Wie zou Hij hebben kunnen liefhebben vóór de schepping van engelen en mensen. Liefde is geen energie die je in een potje kunt stoppen. Het is een beweging tussen twee harten. Dat is de kern van Gods Drieëne wezen. Door Christus mogen ook wij God ‘Abba’, Vader, noemen, en ons bemind weten met een eeuwige liefde. Dat alleen is de basis van onze hoop op redding, vergeving en eeuwig leven.

Boko Haram en het gebed

Dat vieren we met kerstmis. De “Zoon van de Allerhoogste”, zoals de engel Gabriël Hem bij de aankondiging aan Maria noemt, is gekomen in de geschiedenis, en zal wederkomen in de geschiedenis. Tot die tijd is Hij onder ons in de kracht van Zijn Geest. Het is aan ons om Zijn hulp in te roepen of niet. Al eerder heb ik het mooie voorbeeld genoemd van bisschop Doeme uit Nigeria, die worstelt met de gruwelen van Boko Haram. Op een nacht bad hij om inzicht. In een visioen verscheen Jezus hem en reikte hem een zwaard aan. Toen hij het aannam veranderde het in een rozen­krans. Hij begreep dat de Heer hem duidelijk maakte dat het gebed en de bemiddeling van Maria alle strijd van mensen moet steunen en zuiveren. Hier raken we aan de essentie van de geestelijke strijd, waarin zowel christenen als moslims verkeren. Als we dat met vertrouwen doen in de dramatiek van deze tijd zullen we Gods hulp ervaren, in de wereld en in ons eigen leven. In die zin wens ik u allen van harte een gezegend kerst­feest.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefde
maandag, 9 mei 2016Een nieuw Pinksteren
dinsdag, 29 maart 2016Zie, Ik maak alles nieuw
dinsdag, 2 februari 2016Terugkeren tot de Bron
dinsdag, 15 december 2015Kerstmis in een wereld vol geweld
woensdag, 11 november 2015Leven na dit leven
vrijdag, 2 oktober 2015Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven
vrijdag, 28 augustus 2015Een wereld in bewegingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose