Bisdom Haarlem-Amsterdam


Summerschool Sociale Ethiek

gepubliceerd: vrijdag, 27 mei 2011

Op het Kaageiland in de Kagerplassen vlakbij Leiden wordt van 29-31 au­gus­tus een summer­school gehou­den in sociale ethiek, voor stu­den­ten en jon­ge­ren tot der­tig jaar. De kosten zijn slechts € 75,- all in! met verblijf in een hotel op het eiland en gebruik van de prach­tige locatie “De Stal”.

Centrum voor de Sociale Leer van de KerkVoor inrich­ting en func­tio­ne­ren van de samen­le­ving, de economie, poli­tiek en over­heid zijn normen en waar­den nodig. Maar welke? Binnen de sociale leer van de katho­lie­ke Kerk wordt over deze vraag nage­dacht en veel van dit gedachten­goed heeft ingang gevon­den in onze maat­schap­pij. Deskun­dige inlei­ders maken je weg­wijs in de sociale ethiek: prof. Gerard van Wissen, mgr. drs. Ad van Luijn, drs. Caroline Tax, mr. Jos van Gennip, Joost van Halem, pastoor Kees van Lent en prof. Eduard Kimman werken aan deze summer­school mee.

Info en opgave: www.cslk.nl en m.karsten@tilten­berg.org

Deze summer­school is een ini­tia­tief van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk dat op De Tilten­berg is geves­tigd.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale LeerBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose