Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bundel - Wegen naar vrede

De Sociale Leer van de Kerk over sociale en politieke conflicten

gepubliceerd: zaterdag, 19 maart 2016
Bundel - Wegen naar vrede

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft een nieuwe bundel uitge­ge­ven. De titel luidt “Wegen naar Vrede, de Sociale Leer van de Kerk over sociale en poli­tieke con­flic­ten”.

De bundel, met ruim 135 pagina’s, bevat artikelen en lezingen van prof. dr. Fred van Iersel, lid van de Raad van Advies van het CSLK, tevens bij­zon­der hoog­le­raar vraag­stukken gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij de krijgs­macht en docent Katho­lie­ke Sociale Leer aan diverse in­stel­lingen.

Katho­lie­ke Sociale Leer van de Kerk

Uitgaande van de Katho­lie­ke Sociale Leer van de Kerk, met haar principes van personali­teit, soli­da­ri­teit, sub­si­dia­ri­teit en alge­meen wel­zijn, bespreekt de bundel de relaties tussen religies en conflict, de rol van de religies tot de vrede, de pro­ble­ma­tiek rond terreur en geweld, de legitime­ring van vredesoperaties, de toe­komst van de recht­vaar­dige oorlog en tenslotte de vluch­te­lingen­cri­sis in het jaar van de barm­har­tig­heid. De bijlage bevat ach­ter­grondin­for­ma­tie over de nog steeds actuele en­cy­cliek ‘Pacem in Terris’ van paus Johannes XXIII uit 1963.

Be­stel­len

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij uw post­a­dres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 2,92. Betaling vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling, op IBAN bankreke­ning­num­mer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. Bundel ‘Wegen naar Vrede’. Zodra uw betaling ont­van­gen is en de bundels be­schik­baar komen van de drukkerij, wordt uw be­stel­ling verstuurd naar het via email opge­ge­ven post­a­dres.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose