Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht

‘Europa, méér dan een economische eenheid’

gepubliceerd: maandag, 15 juni 2015

Bundel CSLK Studiemiddag Europa Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft de bundel uit­ge­bracht van de studie­mid­dag op vrij­dag 29 mei 2015 ‘Europa, méér dan een econo­mische een­heid’. De bundel met zo’n 125 pagina’s bevat naast een inlei­ding op het thema, alle vier lezingen van de sprekers, aan­ge­vuld met de Schuman­ver­kla­ring, een extract uit de exhor­ta­tie Ecclesia in Europa en de toe­spraak van de paus Fran­cis­cus tot het Europees Parle­ment op 27 no­vem­ber 2014.

Studie­mid­dag

De studie­mid­dag had de volgende agenda:

  • ​Inlei­ding op het thema
  • ‘Schuman’s re­fe­ren­tie­kader voor de EU van nu’, Dr. M. Krijten­burg, Haagse Hoge­school
  • ‘Waar­den en Religie, wat hebben die te maken met de EU?’, Mr. J. J. A. M. van Gennip, vml senator CDA
  • ‘De plaats, taken en bete­ke­nis van COMECE in de Europese Unie’, Mgr. Mr. Drs. Th. C. M. Hoogen­boom, hulp­bis­schop bisdom Utrecht
  • ‘Katho­lie­ke sociale leer in Oost-Europa; tussen gelo­vi­ge in­spi­ra­tie en gese­cu­la­ri­seerd chris­ten­dom’, Drs. F. Hoppenbrouwers, Stich­ting Com­mu­ni­cantes

Be­stel­len

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 2,67. Zodra het bedrag is ont­van­gen op IBAN bankreke­ning­num­mer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. Bundel ‘Europa’, wordt de bundel na ont­vangst van de drukker aan u toegezon­den. Vermeld in de email het post­a­dres waar de bundel naar toe­ge­stuurd moet wor­den.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel Financiële ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Si’
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose