Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe CSLK bundel

Lezingen van het 1ste lustrum

gepubliceerd: vrijdag, 7 maart 2014

Bij gelegen­heid van de eerste lustrum­vie­ring van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk werd een studie­dag geor­ga­ni­seerd op zater­dag 26 ok­to­ber 2013. Het thema van de studie­dag was ‘Vernieu­wing en Traditie’, De bete­ke­nis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samen­le­ving.

Lustrumbundel CSLK - Vernieuwing en traditieOnder lei­ding van dagvoor­zit­ter prof. dr. Fred van Iersel, bood het CSLK onderstaand pro­gram­ma:

  • Verwelko­ming door Prof. dr. Gerard van Wissen, voor­zit­ter CSLK
  • Dr. Erik Sengers, De sociale leer als grond­slag voor de diaconie.
  • Mgr. dr. Gerard de Korte, De sociale leer als deel van de Blijde Bood­schap.
  • Br. dr. R. Stockman, Kan onze seculiere samen­le­ving zon­der de in­spi­ra­tie van de sociale leer van de Kerk?
  • Mw. Maria G. de Bie-Feitz, De sociale leer als stimulans tot maat­schap­pe­lijk han­de­len
  • Drs. Pieter Kohnen, De bete­ke­nis van de sociale leer voor het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld.
  • Mr. Jos van Gennip, De sociale leer en de katho­lie­ke politicus.
  • Drs. Piet Kuijper, De sociale leer in inter­na­tio­nale ver­hou­dingen.
  • Afslui­ting door Mgr. dr. J. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
  • Be­zin­nings­mo­ment, door diaken ing. Philip Weijers BScR

Alle lezingen zijn ge­pu­bli­ceerd in een bundel van 110 pagina’s in de serie Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Be­stel­lingen kunnen nu wor­den opge­ge­ven via email of tele­fo­nisch:

De prijs van de bundel is € 9,95 en de verzend­kos­ten zijn € 2,24
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiek
vrijdag, 27 mei 2011Summerschool Sociale EthiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose