Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk

Maandag 26 t/m woensdag 28 augustus 2013

gepubliceerd: donderdag, 30 mei 2013
Leiding geven in de samenleving en de Katholiek Sociale Leer

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk or­ga­ni­seert in samen­wer­king met het Boni­fa­tius Instituut (De Tilten­berg) voor de derde maal de Summer School over de Sociale Leer van de Kerk.

Leiding geven in de Samen­le­ving en de Katho­lie­ke Sociale Leer

Te­gen­woor­dig wordt veel ge­spro­ken van een crisis in het lei­der­schap. Steeds meer maat­schap­pe­lijke instituties wor­den ontdaan van hun aureool, zoals de bank­we­reld, de rech­ter­lijke macht en al lan­gere tijd, de poli­tiek en het be­drijfs­le­ven. Meer dan ooit is geïnspireerd lei­der­schap nodig. De samen­le­ving vraagt om lei­ders die uit­stra­ling hebben en een weg kunnen wijzen in een moreel ver­dwaalde wereld. In deze summer school wordt er een kans gebo­den voor ver­die­ping in het lei­der­schap en de sociale leer van de Kerk.

Jon­ge­ren van 20-30 jaar (HBO/WO niveau) zijn van harte uit­ge­no­digd hieraan deel te nemen.

Details

data: Maan­dag 26, dins­dag 27 en woens­dag 28 au­gus­tus 2013
lokatie: Be­zin­nings­cen­trum: De Stal op de Kaag, Kaageiland (over­nach­ting)
eigen bijdrage: € 125 p.p. (betaling geldt als in­schrij­ving)
literatuur: Com­pen­dium van de Sociale Leer van de Kerk en en­cy­cliek Caritas in Veritate (samen € 25), te ver­krij­gen via de organi­sa­tie.
lei­ding: De Summer School staat onder lei­ding van prof. dr. G.J.M. van Wissen, docent sociale leer van de Kerk en voor­zit­ter van het CSLK; ing. Ph.S. Weijers, BScR, bestuurslid CSLK, prof. dr. A.H.M. van Iersel, en pastor C. van Lent, voor­zit­ter van het Be­zin­nings­cen­trum Stal op de Kaag
cer­ti­fi­caat: Deelname aan de Summer School wordt beloond met een cer­ti­fi­caat van de or­ga­ni­se­rende instanties, het Boni­fa­tius Instituut en het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.
fol­der: Summer School Katho­lie­ke Sociale Leer Op de Kaag 2013
aanmel­ding: mkarsten@tilten­berg.org
web­si­te www.cslk.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen Fotoreportage
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose