Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’

Thuis meebeleven kan ook!

gepubliceerd: dinsdag, 22 maart 2022

Zo’n duizend mensen nemen op don­der­dag 24 en vrij­dag 25 maart in Breda deel aan de con­fe­ren­tie Als God renoveert, een ini­tia­tief van De Missio­naire Pa­ro­chie. Voor wie zich niet heeft aangemeld maar toch graag een deel of delen van de con­fe­ren­tie zou willen meemaken of er meer over zou willen horen, zijn er ver­schil­lende moge­lijk­he­den.

Zo maakt katho­liek­le­ven.nl een zesdelige podcast­se­rie over de missio­naire pa­ro­chie, waar­van de eerste twee delen al online staan. In De Missio­naire Pa­ro­chie Podcast ver­tellen pries­ters, reli­gi­euzen en leken­ge­lo­vigen over hun leer­pro­ces, waarin lang niet alles meteen goed gaat, maar waarin het geloven in de missio­naire pa­ro­chie centraal staat. De podcast is een ini­tia­tief van het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS) en Katho­liek­le­ven.nl in samen­spraak met de Missio­naire Pa­ro­chie.

Live­stream en meer

Ook is het moge­lijk de con­fe­ren­tie te volgen via live­stream op de YouTube-kanalen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Ka­the­draal TV) en van De Missio­naire Pa­ro­chie. Katho­lie­keleven.nl en Radio Maria bie­den podcasts en uit­ge­ve­rij Adveniat komt met een speciaal magazine. Hoofd­spre­ker op de con­fe­ren­tie, Father James Mallon, wordt geïnter­viewd voor het pro­gram­ma Geloofs­ge­sprek bij de KRO-NCRV op NPO2.

De con­fe­ren­tie die eigen­lijk twee jaar gele­den had moeten plaats­vin­den, werd toen uit­ge­steld in ver­band met corona. De verkoop van het boek Als God renoveert van de Canadese pa­ro­chie­pries­ter James Mallon ging intussen gewoon door en is nu toe aan de zesde druk. Inmiddels is bij uit­ge­ve­rij Adveniat ook een werk­boek onder dezelfde titel uitge­ko­men en een bun­de­ling van vijf praktijk­ver­halen in Neder­land. Enkele van deze verhalen wor­den tij­dens de con­fe­ren­tie in Breda ge­pre­sen­teerd.

Organi­sa­tie

De organi­sa­tie achter de con­fe­ren­tie, De Missio­naire Pa­ro­chie, is een ini­tia­tief van het bisdom Breda. Daarin werkt een aantal organi­sa­ties nauw samen: naast het bisdom ook Alpha Neder­land, het katho­liek Alpha Centrum, het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit en Xpand, dat onder meer lei­der­schaps­trai­ning aanbiedt.

 

De Missionaire Parochie


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 1 april 2023Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
vrijdag, 3 maart 2023Miniconferentie Missionaire Parochie
dinsdag, 15 november 2022Mini-conferentie Missionaire Parochie
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose