Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Missionaire Parochie - Online kick-off

Donderdag 28 oktober - 20.00 uur - Kathedraal TV

gepubliceerd: maandag, 25 oktober 2021

In aanloop naar de con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ wordt er door de organi­sa­tie don­der­dag­avond 28 ok­to­ber en vrij­dag­avond 29 ok­to­ber 2021 een online kick-off eve­ne­ment geor­ga­ni­seerd.

De Canadese pries­ter James Mallon, hoofd­spre­ker van de con­fe­ren­tie op 24 en 25 maart 2022, zal tij­dens de kick-off een inlei­ding geven. Voor de con­fe­ren­tie zelf hebben zich al zo’n 1000 mensen inge­schre­ven.

Stream Ka­the­draal TV

Donder­dag 28 ok­to­ber - 20.00 uur.

Op don­der­dag­avond 28 ok­to­ber 2021 van 20.00 tot 21.30 uur wordt de online ont­moe­ting ver­zorgd in een studio vanuit Veenendaal. In het pro­gram­ma zal fr. James Mallon live vanuit Canada spreken met aan­slui­tend een Q&A (vraag en ant­woord).

Drie gasten zullen ter plekke vanuit hun eigen context rea­geren op de inlei­ding van Mallon en ver­tellen over de eigen erva­ringen op weg naar een missio­naire pa­ro­chie. De gasten zijn: Mgr. Jan Liesen, bis­schop van Breda; Heleen van de Reep, pas­to­raal werkster in de Clara en Fran­cis­cus Federatie in het Groene Hart en Carolien Hoogen­boom, project­me­de­werkster voor de ‘Missio­naire Pa­ro­chie’ voor young pro­fes­sio­nals, jon­ge­ren­wer­ker in bisdom Haar­lem en vrijwilligster in een pa­ro­chie te Haar­lem. Het geheel is inge­bed in muziek, gebed en interactie via social media.

Samen kijken in de pa­ro­chie

Aan­be­vo­len wordt om deze online kick-off bij­een­komst samen met anderen uit de pa­ro­chie te kijken en hierover dan door te spreken met elkaar, bij­voor­beeld in een zaal van de pa­ro­chie. Hierbij kunt u de stream bij­voor­beeld met een beamer projec­te­ren en na de live­stream samen delen over wat u gezien en gehoord heeft.

Extra Zoom bij­een­komst

vrij­dag 29 ok­to­ber - 20.00 uur

Op vrij­dag­avond 29 ok­to­ber 2021 is er de moge­lijk­heid om van 20.00 tot 21.00 uur via een Zoom bij­een­komst door te praten over de inlei­ding van Mallon die hij don­der­dag heeft gegeven. Een ieder kan een deel­groep kiezen, waarin uitgewisseld kan wor­den met mensen uit heel Neder­land en Vlaan­de­ren af­han­ke­lijk van waar men staat in het proces naar een (meer) missio­naire pa­ro­chie. De opties voor een deel­groep zijn:

  1. Ik twijfel of dit gaat werken in mijn pa­ro­chie;
  2. Ik sta alleen in dit proces, wat nu?;
  3. In onze pa­ro­chie willen we een start maken en
  4. In onze pa­ro­chie zijn we al een tijdje onderweg.

Inschrijven voor deelname aan de stream of zoomsessie kan via on­der­staan­de link. De stream van 28 nov. is sowieso te volgen via Ka­the­draal TV.

Con­fe­ren­tie ‘De missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’

Dit kick-off eve­ne­ment is de opmaat naar de con­fe­ren­tie ‘De missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ op 24 en 25 maart 2022 in Bree­park, Breda. De organi­sa­tie is in han­den van het Bisdom Breda in samen­wer­king met het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS), Alpha Neder­land, Katho­liek Alpha Centrum, Xpand, de Vlaamse Impuls­groep en het net­werk van nieuwe bewe­gingen in de rooms-katho­lie­ke Kerk.

De Missionaire Parochie


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 1 april 2023Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
vrijdag, 3 maart 2023Miniconferentie Missionaire Parochie
dinsdag, 15 november 2022Mini-conferentie Missionaire Parochie
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
dinsdag, 22 maart 2022Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose