Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

De Missionaire parochie - Als God renoveert

Profiteer van de vroegboekkorting tot 12 januari!

gepubliceerd: donderdag, 28 november 2019

De Canadese priester James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, komt volgend jaar voor het eerst naar Nederland. Op 24 en 25 maart 2020 wordt de landelijke conferentie ‘De Missio­naire parochie – Als God renoveert’ gehouden in Oudenbosch.

Het doel van deze conferentie is om parochies in Nederland en Vlaanderen te inspireren en te onder­steunen bij het vormgeven van een missio­naire parochie. Een belangrijke sleutel in het boek van Mallon is, om mensen te helpen om ‘missio­naire leerlingen’ van Jezus Christus te worden: niet alleen binnen in de eigen gemeen­schap, maar ook daarbuiten. Dit betekent voor de meeste parochies een cultuuromslag.

Website en Facebook

Op de website missio­naire­parochie.nl wordt aan de hand van interviews, veelgestelde vragen, tips en voorbeelden ingegaan op het missio­naire wezen van de Kerk. Ook kunnen belang­stel­lenden zich inschrijven voor het tweedaagse pro­gram­ma en op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de conferentie. Op de Facebook­pagina zijn interview-video’s te bekijken en kunnen berichten worden gedeeld.

Video-uit­no­di­ging

‘Ga als groep’ en profiteer van vroegboekkorting

De organisatie benadrukt dat de conferentie het meest vruchtbaar zal zijn als er vanuit parochies groepsgewijs wordt deelgenomen. Met 10 tips kunnen groepen en mensen zich voor­be­rei­den op de conferentie. Voor inschrijvingen vóór 12 januari 2020 geldt een vroegboekkorting.

De conferentie is nadrukkelijk bedoeld voor het gehele Neder­landse taalgebied, voor allen die ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een missio­naire parochie of de missio­naire weg die zij zijn ingeslagen in hun parochie verder willen uitbouwen. Alle betrokken parochianen en vrij­wil­lig­ers in de parochie en alle bis­schop­pen, priesters, diakens, pastoraal werkers en werksters, catechisten, pastoraal assistenten uit heel Nederland en Vlaanderen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie. Ook leden en belang­stel­lenden bij nieuwe bewegingen en gemeen­schappen in de Kerk worden van harte aangemoedigd om deel te nemen aan de conferentie. Dat geldt ook voor jongeren, voor wie een kortingstarief geldt voor deelname aan deze conferentie.

Landelijke opzet

Bij de opzet van de conferentie zijn naast het Bisdom Breda ver­schil­lende Neder­landse partners betrokken, zoals het Centrum voor Parochiespiri­tua­li­teit, Alpha Nederland, Katho­liek Alpha Centrum en Xpand. De Neder­landse vertaling van het boek: ‘Als God renoveert’ is begin 2019 door Adveniat uitgegeven. Intussen ligt er een vierde druk in de boekhandel. Als God renoveert gaat in op prangende vragen van parochies wereldwijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missio­naire geloofs­ge­meen­schappen.

Praktische informatie en promotie­ma­te­riaal

Het tweedaagse pro­gram­ma op 24 en 25 maart 2020 zal in en om de basiliek H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch (Noord-Brabant) worden gehouden. Inchecken kan al op maandag­avond 23 maart. Actuele pro­gram­ma-informatie staat op de website.

Om aandacht te schenken aan de conferentie zijn posters, flyers en gebedskaartjes be­schik­baar. Deze kunnen kosteloos worden aangevraagd via de website, per e-mail en telefonisch. Ook voor vragen en suggesties kan via deze gegevens contact worden opgenomen met de organisatie.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose