Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drie weekenden voor Young Professionals

In het kader van ‘De Missionaire Parochie’

gepubliceerd: dinsdag, 21 september 2021

In het kader van ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’ wor­den komend werk­jaar drie ver­die­pings­week­enden geor­ga­ni­seerd voor ‘Young Pro­fes­sio­nals’. In ok­to­ber, januari en maart wor­den bijna-af­ge­stu­deer­den en jong­vol­was­se­nen die in het be­drijfs­le­ven aan de slag zijn gegaan uitgedaagd mee te denken over evangeli­sa­tie in de pa­ro­chie.

Stel: je hebt de afgelopen tijd een en ander voorbij zien komen over het ‘missio­nair zijn’ van de kerk. Of je denkt: ik wil de Kerk rele­vant maken in mijn omge­ving, maar waar begin ik in hemels­naam? Mis­schien zijn de volgende drie weeken­den dan inte­res­sant voor jou.

Wat gaan we doen?

In drie weeken­den tijd leer je wat een missio­naire pa­ro­chie is en hoe je jouw pa­ro­chie kunt laten groeien op het gebied van ge­meen­schap, gebed en gast­vrij­heid. Ook is er aan­dacht voor lei­der­schap en teamwork. Kortom: je leert vaar­dig­he­den die je niet alleen in de Kerk, maar ook op je werk van pas komen.

weekend 8-10 ok­to­ber 2021
➽ Visie
Con­fe­ren­tie­cen­trum Emmaus Helvoirt

weekend 21-23 januari 2022
➽ Leider­schap
Con­fe­ren­tie­cen­trum Emmaus Helvoirt

weekend 4-6 maart 2022
➽ In de kracht van de heilige Geest
Abdij Mariënkroon Nieuwkuijk

Save the date

Voor de weeken­den hebben we in­spi­re­rende locaties uit­ge­zocht. Plaatsen waar het ge­meen­schapsleven voel­baar aanwe­zig is en waar je ook in de natuur tot rust kunt komen. De eerste twee weeken­den vin­den plaats op con­fe­ren­tie­oord Emmaus in Helvoirt en het laatste weekend bij Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Tijdens de weeken­den zullen ver­schil­lende sprekers inlei­dingen geven en is er ruimte voor gebed, uit­wis­se­ling en gezellig­heid.

Voor wie?

De weeken­den zijn bedoeld voor young pro­fes­sio­nals. Dat ben je als je als junior aan het werk bent in je vak of wanneer je je daarop oriënteert. Bij de organi­sa­tie van de weeken­den hou­den we er reke­ning mee dat je een baan hebt, maar daar­naast nog kans ziet om je talenten ver­der te ont­wik­ke­len en te benutten.

Blijf op de hoogte

Lijken de weeken­den je wel wat, maar komen deze data niet goed uit? Mis­schien wil je dan wel op de hoogte blijven. Speciaal voor jong werken­den verschijnt er bin­nen­kort een (maan­de­lijkse?) nieuws­brief waarin het aanbod verschijnt voor young pro­fes­sio­nals. Schrijf je in voor deze nieuws­brief.

De Missionaire Parochie - Young Professionals - Folder

Prak­tisch
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 1 april 2023Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
vrijdag, 3 maart 2023Miniconferentie Missionaire Parochie
dinsdag, 15 november 2022Mini-conferentie Missionaire Parochie
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
dinsdag, 22 maart 2022Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
maandag, 15 juni 2020Webinars De Missionaire Parochie
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose