Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Kerk laten bloeien

Donderdag 25 november - 18.30 uur - Hilversum

gepubliceerd: woensdag, 17 november 2021

Ter voor­be­rei­ding op de weeken­den voor young pro­fes­sio­nals in januari (21-23) en maart (4-6) wor­den een aantal regionale avon­den geor­ga­ni­seerd in het kader van De Missio­naire Pa­ro­chie. Young pro­fes­sio­nals zijn welkom op don­der­dag­avond 25 no­vem­ber in Hilversum.

Soms lees je een boek en wordt je en­thou­siast. Dit had ik [Robin Claushuis] bij het boek van Pries­ter James Mallon uit Canada; God renoveert. Hij schrijft daarin hoe hij zijn pa­ro­chie in Nova Scotia (een afgelegen gebied in Canada) in een proces van een aantal jaren renoveert en weer laat bloeien. Hij neemt afscheid van de kaart­club op maan­dag­avond en begint met een ver­die­pings­cur­sus voor gelo­vi­gen. Nu is dat niet zo speciaal, maar hij combineert dat met een gast­vrij­heid dat mensen echt geraakt wor­den en bij deze katho­lie­ke ge­meen­schap willen horen en bijdragen. Dit boek wordt ook veel in pa­ro­chies gelezen en nu gaan we met 1000! katho­lie­ken in Maart 2023 in Breda samen­ko­men.

Op dit moment hebben we met een aantal young pro­fes­sio­nals (duur woord voor mensen tussen de 20 en 35 die net werken) een aantal dagen ter voor­be­rei­ding op deze con­fe­ren­tie. Wat een en­thou­sias­me komt daar los en wat geeft dat een bevrij­dende hoop.

Kern­punt is dat de kerk die we erven, niet het Rijke Roomse Leven zal zijn, maar juist omdat mensen kiezen voor de katho­lie­ke ge­meen­schap er een hoge mate van be­trok­ken­heid zal zijn. Dit vuur kan je aan­wak­ke­ren; mijn tip is dan ook om eens een online vie­ring bij te wonen. Dit zijn bloeiende katho­liek pa­ro­chies:

Na­tuur­lijk denken veel mensen “dit is Amerika”, maar ook in Neder­land, bij­voor­beeld in Nijmegen wordt het vuurtje aangestoken. Dit gebeurd heel laag­drem­pe­lig, door gastvrij te zijn en mensen bij de kerk te betrekken.

Mocht je meer willen weten...

We or­ga­ni­se­ren op don­der­dag 25 no­vem­ber om 18.30 uur een work­shop in Hilversum om hierover ver­der te praten. Welkom!

Details

datum: don­der­dag 25 no­vem­ber
tijd: vanaf 18.30 tot 22.00 uur inclusief maal­tijd
locatie: St. Anna­ge­bouw, Emma­straat 1, Hilversum
aanmel­den: www.missio­naire­paro­chie.nl/yp-regio­naal

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose