Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Webinars De Missionaire Parochie

Vrijdagmiddag 19 juni en maandagavond 22 juni

gepubliceerd: maandag, 15 juni 2020

De con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ (24 en 25 maart 2020) is uit­ge­steld tot op zijn vroegst het najaar van 2021. Om toch met De Missio­naire Pa­ro­chie aan de slag te gaan wor­den in juni twee webinars gehou­den.

Fr. James Mallon - tevens de hoofd­spre­ker van de con­fe­ren­tie en auteur van het boek ‘Als God renoveert’ - is bereid gevon­den om een bijdrage te leveren aan twee webinars. “Wij zijn blij dat we fr. James Mallon op deze manier toch enigszins op Neder­landse en Belgische bodem kunnen verwel­ko­men”, zo laat de organi­sa­tie weten via de web­si­te missio­naire­paro­chie.nl. “Hij zal ons doen inzien en hope­lijk in­spi­re­ren, dat er juist in deze tijd enorme kansen liggen voor de missio­naire opdracht van de Kerk. Een voor­beeld hier­van zijn de kansen die er zijn in de digitale wereld. Het feit dat deze bij­een­komsten nu op korte termijn online gehou­den kunnen wor­den, onder­streept dit nog maar eens.”

Webinar voor pries­ters en diakens (in oplei­ding)

Vrij­dag­mid­dag 19 juni - 15.00 uur

Leiding geven aan een
pa­ro­chie in corona­tijd

Het eerste webinar met fr. James Mallon wordt gehou­den op vrij­dag­mid­dag 19 juni 2020 om 15.00 uur via het video-con­fe­ren­tie­pro­gramma Zoom. Dit webinar is speciaal bedoeld voor pries­ters, diakens en diegenen die hier­voor in oplei­ding zijn. Het on­der­werp is ‘lei­ding geven aan een pa­ro­chie in corona tijd’. Fr. Mallon bepleit een model van lei­der­schap, waarbij de pastoor lei­ding geeft aan de pa­ro­chie vanuit een lei­der­schaps­team, dat elkaar kent en ver­trouwt en een­zelfde visie heeft. Juist een crisis als de corona­tijd laat zien hoe be­lang­rijk dit is voor een pa­ro­chie. Het webinar duurt ongeveer een uur.

Webinar voor alle belang­stel­len­den

Maan­dag­avond 22 juni - 20.00 uur

Hoe een pa­ro­chie juist in de corona­tijd haar missio­naire opdracht kan vervullen

Op maan­dag­avond 22 juni 2020 om 20.00 uur wordt een tweede webinar gehou­den, even­eens met fr. James Mallon voor ie­der­een die een ticket heeft voor de con­fe­ren­tie en alle overige belang­stel­len­den.

Het on­der­werp van dit webinar is ‘hoe een pa­ro­chie juist in de corona­tijd haar missio­naire opdracht kan vervullen’. Het webinar duurt ongeveer een uur en daarna zal er gelegen­heid zijn om in kleine groepen online (ca. 20 min) over het webinar door te praten.

Vooraf in­schrij­ven nood­za­ke­lijk

Beide webinars wor­den gehou­den in het Engels, waarbij indien gewenst vertaling plaats­vindt in het Neder­lands en in het Frans. Deelname aan de webinars is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld en vooraf in­schrij­ven is nood­za­ke­lijk.

Meer in­for­ma­tie en in­schrij­ven


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 1 april 2023Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
vrijdag, 3 maart 2023Miniconferentie Missionaire Parochie
dinsdag, 15 november 2022Mini-conferentie Missionaire Parochie
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
dinsdag, 22 maart 2022Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
maandag, 25 oktober 2021De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
dinsdag, 21 september 2021Drie weekenden voor Young Professionals
maandag, 1 maart 2021Conferentie ‘De Missionaire parochie’
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose