Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Willibrordzondag

Zondag 7 november

gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021

Het Evan­ge­lie is een bood­schap van vreugde die van gene­ra­tie op gene­ra­tie wordt door­ge­ven. De heilige Wil­li­brord (658-739) hou­den we als een van grote geloofs­ver­kon­di­gers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage lan­den. De Kerk heeft in de loop der tij­den hoogte- en diepte­pun­ten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht het Evan­ge­lie weer naar boven.

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uit­daging om het Evan­ge­lie op een aan­spre­kende en eigen­tijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die bood­schappers van vreugde waardoor anderen geraakt wor­den of wachten we er eer­der op zelf geraakt te wor­den?

Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene

De Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene zet zich vanuit de Rooms-katho­lie­ke Kerk in voor de oecu­me­nische samen­wer­king in Neder­land. De vereni­ging wordt gedragen door de katho­lie­ke ge­meen­schap, is een adviesor­gaan van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en een steun­punt voor de be­vor­de­ring van plaat­se­lijke oecu­me­nische samen­wer­king. De vereni­ging bevor­dert de oecu­me­nische samen­wer­king door middel van publi­ca­ties, studie­da­gen, ont­moe­tingen, advise­ring en dienst­ver­le­ning.

De vereni­ging on­der­houdt oecu­me­nische contacten met andere kerken en is namens de RK Kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van Kerken in Neder­land. Om het werk van de vereni­ging moge­lijk te maken stelde de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in 1949 de Wil­li­brord­zon­dag­col­lec­te in. Van harte aan­be­vo­len!Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato SiíBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose