Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Willibrordzondag

Zondag 7 november

gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021

Het Evan­ge­lie is een bood­schap van vreugde die van gene­ra­tie op gene­ra­tie wordt door­ge­ven. De heilige Wil­li­brord (658-739) hou­den we als een van grote geloofs­ver­kon­di­gers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage lan­den. De Kerk heeft in de loop der tij­den hoogte- en diepte­pun­ten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht het Evan­ge­lie weer naar boven.

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uit­daging om het Evan­ge­lie op een aan­spre­kende en eigen­tijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die bood­schappers van vreugde waardoor anderen geraakt wor­den of wachten we er eer­der op zelf geraakt te wor­den?

Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene

De Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene zet zich vanuit de Rooms-katho­lie­ke Kerk in voor de oecu­me­nische samen­wer­king in Neder­land. De vereni­ging wordt gedragen door de katho­lie­ke ge­meen­schap, is een adviesor­gaan van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en een steun­punt voor de be­vor­de­ring van plaat­se­lijke oecu­me­nische samen­wer­king. De vereni­ging bevor­dert de oecu­me­nische samen­wer­king door middel van publi­ca­ties, studie­da­gen, ont­moe­tingen, advise­ring en dienst­ver­le­ning.

De vereni­ging on­der­houdt oecu­me­nische contacten met andere kerken en is namens de RK Kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van Kerken in Neder­land. Om het werk van de vereni­ging moge­lijk te maken stelde de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in 1949 de Wil­li­brord­zon­dag­col­lec­te in. Van harte aan­be­vo­len!


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose