Bisdom Haarlem-Amsterdam


Zondag voor de Oosterse Kerken

Religieus leven in Oost en West - Antonius als bezieler

gepubliceerd: maandag, 26 april 2021
De icoon van de Antonius de Grote op de poster is in opdracht van de Koptische parochie in Amsterdam gemaakt door de koptische icoonschilder Adel Nassief
De icoon van de Antonius de Grote op de poster is in opdracht van de Koptische parochie in Amsterdam gemaakt door de koptische icoonschilder Adel Nassief

De jaar­lijkse Zondag voor de Oosterse Kerken wordt dit jaar gevierd op zon­dag 2 mei. Het thema is dit jaar: ‘Reli­gi­eus leven in Oost en West - Antonius als bezieler’. De Zondag voor de Oosterse Kerken brengt elk jaar op de vijfde zon­dag van Pasen (de vierde zon­dag ná Pasen) het oosterse chris­ten­dom onder de aan­dacht binnen de Katho­lie­ke Kerk.

De in het thema genoemde bezieler, Antonius (251-356), werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leef­tijd - na de dood van zijn ouders - trok hij zich terug in de woes­tijn. Later voeg­den anderen zich bij hem. Zo stond hij aan de oorsprong van het gemeen­schap­pe­lijke monas­tieke leven. Antonius werd bekend als de vader van het reli­gi­euze leven.

Reli­gi­eus leven

Op zon­dag 2 mei wordt gekeken naar het grote belang van het reli­gi­euze leven voor de geloofs­ge­meen­schap. In Neder­land heeft het reli­gi­euze leven een grote bloei gekend in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. In de tweede helft van de 20e eeuw vond een kente­ring plaats. Daar­naast zijn er in de loop van de vorige eeuw diverse oecu­me­nische reli­gi­euze ge­meen­schappen ontstaan. In de pro­tes­tantse wereld werd de bete­ke­nis van het reli­gi­euze leven opnieuw ontdekt.

Monas­tiek leven in oosters chris­ten­dom

Het oosters chris­ten­dom is sterk gevormd door het monas­tieke leven. De monas­tieke tradities van de Oosterse Kerken zijn ook in Neder­land te vin­den. Ook zij staan voor de uit­daging om hun ge­meen­schappen in de heden­daag­se, seculiere cultuur te doen opbloeien. Voor deze ge­meen­schappen is het leven van Antonius een bron van in­spi­ra­tie.

Op de zon­dag van de Oosterse kerken wordt gekeken hoe Antonius de Grote een bezieler kan zijn voor het reli­gi­eus leven in Oost en West in de 21e eeuw. En hoe reli­gi­eus leven een bezieling kan zijn voor heel de Kerk.

Meer in­for­ma­tie

Kijk voor meer in­for­ma­tie op de site van Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene (KVO):


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose