Bisdom Haarlem-Amsterdam


Willibrordzondag

Zondag 8 november - Samen de Heer tegemoet

gepubliceerd: woensdag, 4 november 2020

Een bruiloft anno 2020 betekent een plech­tig­heid met 20 mensen en geen feest. Een hard gelag eigen­lijk...

Komend weekend wordt in de zon­dagse li­tur­gie uit het 25e hoofd­stuk van Matteüs gelezen. Er is sprake van een bruiloft met maar liefst tien bruidsmeisjes. Vijf van hen had­den olie voor hun lampen en vijf niet. En die vijf met de olie in hun lampje mochten binnen bruiloft vieren, de anderen niet. Een wijze les... opletten en waak­zaam zijn.

Heilige Wil­li­brord

Zondag is het ook Wil­li­brord­zon­dag. We vieren en gedenken de heilige Wil­li­brord, die het chris­te­lijk geloof naar de Lage Landen bracht. Hij werd in Engeland geboren in 658, kwam in 690 naar de gebie­den van de Friezen (wonend langs de kust van wat nu België, Neder­land, Duits­land tot in Dene­mar­ken is) en stierf op 7 no­vem­ber 739 in Ech­ter­nach (Lu­xem­burg), waar zijn graftombe is. Wil­li­brords voetstappen liggen let­ter­lijk in onze contreien.

Oecumene

Wil­li­brord­zon­dag is in Neder­land ook een dag waarbij in de RK-Kerk de oecumene centraal staat. ‘Samen de Heer tegemoet’ is het thema van dit jaar en vraagt aan­dacht voor een ver­dere ver­die­ping tussen alle chris­te­lijke broe­ders en zusters. Juist nu er in de wereld veel zorgen en groeiende ver­deeld­heid is door de corona­pan­de­mie en alle econo­mische en sociale gevolgen. In alle pa­ro­chies wordt het weekend van 7 en 8 no­vem­ber een deur­col­lec­te gehou­den.

Lees meer over oecumene, de Katho­lie­ke Vereni­ging voor oecumene Athanasius en Wil­li­brord en hoe u de vereni­ging kunt steunen op de speciale web­si­te:

Hand­rei­king bij de vie­ring

Voor de vie­rin­gen van het weekend van 7 en 8 no­vem­ber zijn een preekschets en enkele voor­beden opge­steld die (als basis) kunnen wor­den gebruikt.

Ain Veres Art
Parabel van de tien maagden
Parabel van de tien maag­den

Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
zondag, 21 januari 2024Week van gebed voor eenheid
dinsdag, 24 oktober 2023Inspiratiedag Katholieke Vereniging voor Oecumene
zondag, 22 oktober 2023Hebben wij allen niet één Vader?
woensdag, 2 november 2022Willibrordzondag 6 november
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
zondag, 17 oktober 2021Willibrordzondag
maandag, 26 april 2021Zondag voor de Oosterse Kerken
maandag, 19 april 2021Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
donderdag, 4 februari 2021Interreligieuze postzegels
dinsdag, 2 februari 2021Internationale VN-Dag voor broederschap
vrijdag, 1 november 2019Uit liefde voor God
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato Si’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose