Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Berichtgeving over misbruik door pater S.

gepubliceerd: woensdag, 15 augustus 2012

In diverse media is de afgelopen dagen gepubliceerd over pater S. in verband met misbruik van minderjarige(n). Sommige informatie bleek correct, andere volstrekt niet. Het lijkt ons opportuun u inzicht te geven in wat het bisdom van deze zaak weet.

Tot voor enkele maanden was deze geheel onbekend. In 2011 kwam voor het eerst een melding binnen, die in 2012 in een klacht werd omgezet, en nu bij de klachten­com­mis­sie in onderzoek is. Het bleek te gaan om een geval van ontucht door pater S. met een meisje van omstreeks tien jaar, gepleegd rond 1980, waarvoor hij in 1985 veroordeeld was tot een voorwaardelijke straf.

Opmerkelijk is dat over deze zaak in het archief van het bisdom niets is te vinden. Ook de commissie Deetman is na intensief onderzoek van meldingen en archieven deze zaak niet op het spoor gekomen. Het Noordhollands Dagblad gaf aan ook in de eigen archieven over deze zaak, die toch voor de rechter geweest is, niets te kunnen vinden. Het bisdom heeft alleen kunnen constateren dat noch justitie, noch politie in die tijd de Overste van de pater of de Bisschop heeft geïnformeerd. Ook hebben rechtbankverslaggevers hierover in die tijd niet bericht. Wel moet het bekend geweest zijn bij de toenmalige pastoor van pater S., en wellicht bij anderen, die er evenwel voor hebben gekozen het bisdom niet te informeren. Twee vervolgbenoemingen van pater S. in 1983 en 1987 zijn op voordracht van het kerk­bestuur door de toenmalige bis­schop­pen bevestigd, waarbij uit niets enige kennis van deze zaak blijkt.

Recentelijk is één nieuwe melding (waaruit geen klacht is gemaakt) binnengekomen, die ook rond 1980 zou hebben gespeeld. Tot zover reikt de informatie van het bisdom. Met name het Haarlems Dagblad zegt van een twaalftal gevallen te weten. Op grond van een anonieme melding bericht het dat pater S. in 1996/ 1997 in de kathedraal zou hebben gewerkt en aldaar misbruik zou hebben gepleegd. Dit bleek volledig uit de lucht gegrepen, en is inmiddels door de krant gerectificeerd. Het publiceren van anonieme beschuldigingen, zonder onderzoek en zonder navraag, kan ethisch en juridisch eigenlijk niet en stelt ons voor grote problemen. We worden geconfronteerd met allerlei emoties zonder daar procedureel of pastoraal iets mee te kunnen. Nogmaals roepen wij slachtoffers met klem op zich bij de klachten­com­mis­sie, de con­gre­ga­tie of het bisdom te melden. Elke serieuze klacht zal met alle discretie en empathie worden behandeld, en alle noodzakelijke maatregelen zullen worden genomen.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedure
dinsdag, 12 maart 2013Afronding procedure
donderdag, 15 november 2012Bisschoppen reageren op rapportage commissie DeetmanBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose