Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015

gepubliceerd: vrijdag, 1 mei 2015

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedacht RKKPer 1 mei 2015 treedt het Reglement R.K. Meldpunt Grens­over­schrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op een nieuwe website is hierover meer informatie te vinden.

De website geeft aan:

  • wat onder grens­over­schrij­dend gedrag wordt verstaan
  • hoe grens­over­schrijdend gedrag kan worden gemeld

Het Meldpunt Grens­over­schrij­dend Gedrag wordt beheerd door mw. mr. L. Sanders, meldpunt­func­tio­naris.

Het R.-K. Meldpunt Grens­over­schrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bis­schop­pen­confe­rentie en het bestuur van de Konferentie Neder­landse Religieuzen (KNR) ingesteld.

Met het Reglement R.K. Meldpunt Grens­over­schrij­dend Gedrag sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klacht­regelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn.

Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking trad. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. Op de website kunnen beide documenten worden gedownload.

Contactinformatie

(rkkerk.nl)
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedure
dinsdag, 12 maart 2013Afronding procedure
donderdag, 15 november 2012Bisschoppen reageren op rapportage commissie Deetman
dinsdag, 9 oktober 2012Reactie Diocesane Commissie op rapport SamsonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose