Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie

gepubliceerd: woensdag, 8 november 2023

De Belgische do­cu­mentairereeks “Godvergeten”, waarin mensen die als kind wer­den mis­bruikt door een katho­lie­ke pries­ter hun verhaal ver­tellen, is vanaf 12 no­vem­ber ook in Neder­land te bekijken via NPO Start. Op die dag besteedt het pro­gram­ma Kruis­punt van KRO-NCRV er aan­dacht aan in een uitzen­ding.

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grens­over­schrij­dend gedrag binnen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en u wilt daar naar aan­lei­ding van de uitzen­ding met iemand over praten, neem dan contact op met het R.K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag.

De do­cu­mentaire reeks “Godvergeten” werd in sep­tem­ber uitgezon­den op de Belgische tele­vi­sie. In een reactie zei­den de Neder­landse bis­schop­pen en hogere oversten: “De uitzen­ding van de VRT over seksueel mis­bruik in de Katho­lie­ke Kerk in België heeft ook onder slacht­of­fers van seksueel mis­bruik door mede­wer­kers van de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land hef­tige reacties opge­roe­pen. Wij vin­den dit heel be­grij­pe­lijk. Seksueel mis­bruik slaat immers diepe won­den en laat psy­chi­sche trauma’s na waar­mee mensen hun hele leven kunnen worstelen.”

De bis­schop­pen en hogere oversten be­na­druk­ken dat klachten van seksueel mis­bruik kunnen wor­den inge­diend bij het Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag. Overigens bestaat er ook een afspraak waardoor een klacht van seksueel mis­bruik tegen een over­le­de­ne of van ver­jaard seksueel mis­bruik in schrijnende gevallen nog steeds in be­han­de­ling kan wor­den geno­men. “Op deze wijze willen wij slacht­of­fers van seksueel mis­bruik erken­ning, genoegdoe­ning en hulp­ver­le­ning aanbie­den. Wij beseffen dat we het leed door het seksueel mis­bruik daardoor niet ongedaan kunnen maken. Wel hebben wij in de loop der jaren ondervon­den dat erken­ning van het mis­bruik voor slacht­of­fers het be­lang­rijk­ste is”, aldus de bis­schop­pen en hogere oversten.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose