Bisdom Haarlem-Amsterdam


Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag R.-K. Kerk

gepubliceerd: vrijdag, 2 juni 2023
Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris

Op don­der­dag 1 juni start mw. Ineke Meulen­dijk-Giese MSc als meld­punt­func­tio­na­ris op het Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. In haar vorige baan was mevrouw Meulen­dijk beleids­ad­vi­seur van ver­schil­lende ge­meen­tes op het gebied van onder meer onder­wijs, jeugd, vei­lig­heid, ge­zond­heid en wel­zijn.

Het Meld­punt Grens­over­schrij­dend gedrag is inge­steld op ini­tia­tief van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en het bestuur van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR). Het is het adres voor vragen, signalen of klachten over grens­over­schrij­dend gedrag binnen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Mw. Meulen­dijk is daar met ingang van 1 juni 2023 het eerste aanspreek­punt. Zij volgt in deze functie mw. mr. Monique Braspen­ning op.

De nieuwe meld­punt­func­tio­na­ris is ge­mo­ti­veerd om iets te kunnen betekenen voor de doel­groep. “Grens­over­schrij­dend gedrag, zeker binnen de kerk, slaat een diepe wond bij mensen. Goed beleid dient de vei­lig­heid en in­te­gri­teit te waar­bor­gen. Een goed func­tio­ne­rende klachten­com­mis­sie is essentieel om onbevooroor­deeld en zorg­vul­dig met signalen van het tegen­deel om te gaan”, aldus de nieuwe meld­punt­func­tio­na­ris.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedureBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose