Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Erkenning en genoegdoening

Voor ongegrond verklaarde klachten seksueel misbruik

gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2015

Seksueel misbruik en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke KerkOp voorstel van drs. W.J. (Wim) Deetman heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland besloten tot erkenning van en genoeg­doening voor klagers over seksueel misbruik, van wie een onafhankelijke klachten­commissie de klacht onge­grond heeft bevonden. Het gaat hierbij om klagers die ter onder­steuning van hun klacht zich alleen maar konden beroepen op hun eigen verklaring en niet over verder steun­bewijs beschikten, terwijl hun klacht authentiek en geloof­waardig is.

Het gaat om ongeveer 250 klagers, waarvan de meesten inmiddels via herziening, mediation of schikking erkenning en genoegdoening hebben gekregen. Op advies van een onafhankelijke commissie bieden de Bis­schop­pen­conferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen een resterende groep van ongeveer 100 klagers met klachten die authentiek zijn erkenning en genoeg­doening aan.

De Bis­schop­pen­conferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben het initiatief genomen met deze slotactie om erkenning en genoeg­doening te bieden aan alle klagers, ook al is hun klacht door de onafhankelijke klachten­commissie ongegrond bevonden. De Bis­schop­pen­conferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben Wim Deetman gevraagd een voorstel te doen voor zo’n regeling.

Achtergrondinformatie

In het voorjaar van 2013 signaleerde de voorzitter van de Klachten­commissie dat de commissie in sommige gevallen een klacht niet gegrond kon verklaren door het ontbreken van steunbewijs, terwijl de Klachten­commissie er op basis van de authentieke en oprechte verklaring van de klager van overtuigd kon zijn dat er wel sprake was van seksueel misbruik. Deze ervaring was gaandeweg door de Klachten­commissie opgebouwd. Bij gelegenheid van een Rondetafel­ge­sprek, belegd door de Vaste Kamer­commissie voor Veiligheid en Justitie op 28 maart 2013, kondigden de voorzitters van de Bis­schop­pen­conferentie en de KNR aan dat na afloop van de behandeling van alle ingediende klachten gekeken zou worden naar de ongegrond verklaarde klachten.

In het verlengde hiervan werd in de 0-meting het voorstel (advies 25) gedaan om, nadat alle klachten waren behandeld, de ongegrond verklaarde zaken nog een keer te bekijken. Niet om een soort hoger beroep te creëren, maar om te bezien of er toch niet een vorm van coulance mogelijk is voor deze situaties. Dit advies werd door de Bis­schop­pen­conferentie en de KNR overgenomen. De werkwijze kreeg al spoedig de titel van ‘Slotactie’ mee.

Mede op basis van de gesprekken in het Voorzittersoverleg werden de contouren voor de Slotactie opgesteld en in de vroege zomer van 2014 door de Bis­schop­pen­conferentie en de KNR vastgesteld:

  1. Slotactie. Er komt een Slotactie voor de zaken die ongegrond zijn verklaard. De Slotactie houdt in dat de klacht over het misbruik wordt beoordeeld op basis van de authenticiteit van het leed dat de klager heeft ondergaan. Het dossier van de Klachten­commissie is het uitgangspunt. De feiten en omstandig­heden worden niet nog een keer inhoudelijk beoordeeld. De Slotactie is dus geen hoger beroep.
  2. Onafhankelijke commissie. De Slotactie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. De commissie wordt ingesteld door de Bis­schop­pen­conferentie en de KNR. De commissie geeft een bindend advies aan de bisschop/hogere overste over de authenticiteit van het leed dat de klager heeft ondergaan, en de hoogte van de genoeg­doening.
  3. Per­soon­lijke benadering. De bis­schop­pen en hogere oversten sturen de klagers van wie de klacht ongegrond is verklaard, een brief waarin zij hen de vraag voorleggen of zij in aanmerking willen komen voor erkenning en/of een genoegdoening en/of hulpverlening. Nadat de commissie zal hebben geadviseerd de klacht authentiek te verklaren, nemen de bis­schop­pen of hogere oversten dit advies over en delen dit mee aan de klagers met een per­soon­lijk begeleidend schrijven. Deze per­soon­lijke benadering past bij de gevoelde morele verant­woor­de­lijk­heid. De bis­schop­pen of hogere oversten zorgen ervoor dat de toegekende genoegdoening zo spoedig mogelijk aan de klagers wordt overgemaakt.
  4. Planning. De Slotactie wordt naar voren gehaald. Het uitgangspunt dat deze actie na de laatste uitspraak zou worden ingezet, werd verlaten. Hiermee wordt het verzoek van de voorzitter van KLOKK gehonoreerd.

In augustus 2014 vroegen de voorzitters van de Bis­schop­pen­conferentie en de KNR aan de heer Deetman hen te adviseren over de Slotactie. Door het kort geding, dat VPKK aanspande met betrekking tot de sluitingsdatum van 1 juli 2014 voor de Klachten­regeling 2011 en de uitspraak van de voorzieningenrechter op 1 oktober 2014, waardoor de sluitings­datum werd verschoven naar 1 mei 2015, is parallel daaraan de start van de Slotactie ook opgeschoven.

In gesprek met de diverse betrokkenen, waaronder ook de slachtoffer­groepen, werkte de heer Deetman de Slotactie verder uit.

(bron: rkkerk.nl)
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in
woensdag, 10 april 2013Afronding procedure
dinsdag, 12 maart 2013Afronding procedure
donderdag, 15 november 2012Bisschoppen reageren op rapportage commissie Deetman
dinsdag, 9 oktober 2012Reactie Diocesane Commissie op rapport SamsonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose