Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verklaring inzake seksueel misbruik

gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2012

Na de ver­schij­ning van het rapport Deetman in de­cem­ber 2011 zijn ook voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een vijf­tiental namen van moge­lijke ‘daders’ van seksueel mis­bruik genoemd die formeel geleid hebben tot een klacht bij het Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK.

De klachten betreffen mis­bruik gepleegd tussen 1940 en 1980. Deze klachten zijn nu in be­han­de­ling en conform de pro­ce­dure wacht het bisdom dan normaal ge­spro­ken de uit­spra­ken van de klachten­com­mis­sie af om, omwille van de slacht­of­fers, de juri­dische pro­ce­dure recht te doen. 

Tegen de pries­ter J.J. Starren­burg zijn de afgelopen tijd ver­schil­lende klachten van seksueel mis­bruik geuit en gemeld bij het Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK en het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De heer Starren­burg die als pries­ter van het bisdom Haar­lem in 1991 is overle­den, was van 1941 tot 1967 rector van het weeshuis De Voor­zienig­heid in Am­ster­dam.

De eerste klachten van seksueel mis­bruik zijn in 2010 naar voren geko­men. De klachten die thans behandeld wor­den door het Meld­punt zijn aan het bisdom voor­ge­legd en door het bisdom als aanneme­lijk beves­tigd. Het is aan de klachten­com­mis­sie van het Meld­punt om de klachten gegrond te verklaren.

Gelet echter op de aard en de ernst van de klachten heeft de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam vooruitlopend hierop aan de slacht­of­fers via het Meld­punt ken­baar gemaakt dat de heer Starren­burg vanaf heden niet meer als pries­ter van het bisdom genoemd zal wor­den. Bij leven zou de man weggezon­den zijn uit de klerikale staat en zou hem de uit­oefe­ning van zijn pries­ter­schap ontnomen zijn. Inder­tijd is Starren­burg de ereti­tel ‘mon­seig­neur’ verleend. Ook deze titel zal in ver­band met zijn naam niet meer gebruikt wor­den.

Voor de Bis­schop, die ongeveer dezelfde leef­tijd heeft als de meeste slacht­of­fers, is dui­de­lijk dat Starren­burg inder­tijd erns­tig mis­bruik heeft gemaakt van zijn positie en van de aan hem toe­ver­trouwde kin­de­ren. De Bis­schop heeft de slacht­of­fers even­eens via het Meld­punt voor een per­soon­lijk gesprek uit­ge­no­digd om zijn medeleven te betuigen en spijt uit te spreken over het gedrag van de heer Starren­burg. Het volle­dig verhaal zal dui­de­lijk wor­den als de klachten­com­mis­sie de pro­ce­dure heeft afgerond en uit­spraak heeft gedaan.

9 maart 2012,
Pers­dienst Bisdom Haar­lem-Am­ster­damGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag inBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose