Bisdom Haarlem-Amsterdam


Pausboodschap Werelddag van de Armen

Zondag 19 november

gepubliceerd: woensdag, 25 oktober 2023
foto: Mart Production
Pausboodschap Werelddag van de Armen

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk viert de Wereld­dag van de Armen op zon­dag 19 no­vem­ber. Eerder dit jaar verscheen de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor deze dag. De paus neemt hierin als in­spi­ra­tie het boek Tobit: “Het boek Tobit leert ons om rea­lis­tisch en prak­tisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.”

De paus neemt in zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de Armen 2023 deze woor­den uit het boek Tobit als uitgangs­punt: “Wendt je gezicht niet af van wie arm is” (Tobit 4, 7). Het boek Tobit ver­telt de lot­ge­vallen van Tobit en zijn zoon Tobias. Tobit leeft als een recht­vaar­dige in de Assyrische diaspora en wordt blind wanneer hij een vermoorde arme volks­ge­noot begraaft die buiten de poorten van de stad is gegooid.

Concrete daden

Zijn recht­vaar­dig­heid uit zich in concrete daden. Zo nodigt hij op het joodse Pinkster­feest de arme joden aan zijn tafel uit. Voor paus Fran­cis­cus is dit een in­spi­re­rend voor­beeld, dat navol­ging verdient op de Wereld­dag van de Armen. En hij bena­drukt: “Het boek Tobit leert ons om rea­lis­tisch en prak­tisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.”

In zijn bood­schap vraagt de paus zich af waar Tobit de kracht vandaan haalt om God te dienen te mid­den van een hei­dens volk, ook in tij­den van be­proe­ving. Het ant­woord ligt er volgens hem in dat Tobit in moei­lijke periodes van zijn leven ontdekte wat het betekende arm te zijn. Daardoor herkent hij armoede bij anderen. Hij adviseert dan ook zijn zoon Tobias zijn gezicht niet van armen af te keren. “Ook wij kunnen niet wegkijken wanneer we een arme persoon ont­moe­ten, want dat belet ons het gelaat van de Heer te zien”, zo stelt paus Fran­cis­cus.

De paus signaleert dat de virtuele reali­teit en het echte leven steeds meer versmelten. De arme wordt op deze manier een onder­deel van een korte ‘videoclip’ die ons een ogen­blik bezighoudt. Wanneer we de arme op straat tegen­ko­men, kijken we de andere kant op. De parabel van de Barm­har­tige Samari­taan daagt ons nog steeds uit, bena­drukt paus Fran­cis­cus. Het gaat er daarbij om dat we de zorg voor anderen niet dele­geren maar dat we ons­zelf enga­geren.

Armoede in oorlogs­si­tua­ties

In zijn bood­schap vraagt de paus ook aan­dacht voor nieuwe vormen van armoede. Hij wijst op de armoede van kin­de­ren in oorlogs­si­tua­ties maar ook op het groeiend aantal zelfmoor­den onder jon­ge­ren. Zij geloven door de illusies die de heden­daag­se cultuur schept dat zij verliezers zijn die nergens toe dienen. De paus roept op deze kwade invloe­den te bestrij­den en de jon­ge­ren te helpen op te groeien tot zelfverzekerde en edel­moe­dige mannen en vrouwen. De paus herinnert eraan dat armen geen nummer zijn maar personen met hun goede en slechte eigen­schappen, met gezichten en verhalen. Zij zijn onze broe­ders en zusters.

De Wereld­dag van de Armen is een ini­tia­tief van paus Fran­cis­cus. Hij stelde deze dag in 2016 in bij het afsluiten van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid. Jaar­lijks viert de Kerk deze op de 33ste zon­dag door het jaar. De bood­schap voor deze Wereld­dag van de Armen publi­ceerde de paus op 13 juni 2023, de ge­dach­te­nis van de heilige Antonius van Padua (de patroon van de armen).

 

(bron: rkkerk.nl / katho­liek­le­ven.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose