Bisdom Haarlem-Amsterdam


Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk

Dinsdag 21 november in Haarlem

gepubliceerd: vrijdag, 24 november 2023

Haar­lemmers met gebits­pro­ble­men kregen dins­dag 21 no­vem­ber een gratis mond­zorg­be­han­de­ling in de mobiele tandarts­prak­tijk van Dokters van de Wereld. De Mond­zorgkara­vaan is moge­lijk gemaakt door de inzet van pa­ro­chi­anen uit Haar­lem en een bijdrage van het Caritas­fonds van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

De tandarts­prak­tijk op wielen stond op de Nieuwe Groen­markt waar vrij­wil­lige mond­zorgpro­fes­sio­nals veer­tien cliënten via Stem in de Stad, HVO-Querido en de GGD behandel­den, mensen voor wie een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist normaal ge­spro­ken te duur is.

Ontste­kingen en continu erns­tige pijn

“Sinds Mond­zorg voor vol­was­se­nen niet meer wordt ver­goed, gaan ongeveer an­der­half miljoen Neder­landse mensen niet of nau­we­lijks naar de tandarts. De gevolgen zijn verschrikke­lijk, want er zijn ont­zet­tend veel mensen die rondlopen met ontste­kingen en erns­tige pijn”, ver­telt Caroline van Wingaar­den van Dokters van de Wereld. “Daarom trekken we het hele land door met onze Kara­vaan”. De psy­chi­sche en sociale gevolgen van ver­waar­loosde mond­zorg kunnen groot zijn, weet ook Petra de Vries, mana­ger van Stem in de Stad. “Het zou gewoon moeten zijn in Neder­land om basis­zorg aan te bie­den aan diegene die het nodig hebben. Daarom zijn we heel blij met dit ini­tia­tief.”

Inzet Caritas

Vrij­wil­li­gers uit de pa­ro­chies van Haar­lem waren aanwe­zig in Stem in de Stad om de mensen te ont­van­gen die kwamen voor hun afspraak. Ze waren blij met een kopje koffie, hulp bij het invullen van hun formulier en met de aan­spraak tij­dens het wachten. Naar de tandarts gaan is voor de meeste mensen geen hobby en al helemaal niet als je jaren niet geweest bent en flinke klachten hebt. Des te groter was voor de meesten de opluch­ting na hun bezoek aan de des­kun­dige en zeer vrien­de­lijke tandartsen. Zie ook het verhaal van Dono­van die zijn gebit lijmde met secondelijm en 7 kg was afge­val­len: nhnieuws

Voorlich­ting en ver­volg­be­han­de­lingen

De gebits­pro­ble­men van de mensen die behandeld wer­den zijn zo groot, dat er meestal ver­volg­be­han­de­lingen nodig zijn. Bij voor­baat waren een paar tandartsen in Haar­lem bereid gevon­den om de ver­volg­be­han­de­lingen te doen en ook andere mensen te helpen via het nieuw opgerichte Compassie Netwerk van Dokters van de Wereld in Haar­lem.

Voor alle bezoekers van het inloop­huis van Stem in de Stad was er dins­dag uit­ge­breid tijd voor advies over mond­zorg en het voor­ko­men van problemen. Ie­der­een kon vragen stellen en er wer­den tasjes uitge­deeld met poetsin­struc­ties, tandpasta en tan­denborstel.

Mond­zorg terug in het basispakket

De gevolgen van ver­waar­loosde mond­zorg zijn groot, zegt Van Wingaar­den: “Mensen leven met enorme pijn, zon­de­ren zich af en kunnen niet meer werken. Uit onder­zoek blijkt dat ver­waar­loosde mond­zorg onze maat­schap­pij elk jaar meer dan drie miljard euro kost. Het is maat­schap­pe­lijk goedkoper als de tandarts weer terug in het basispakket van de verzeke­ring komt. Tot die tijd blijven wij aan­dacht vragen voor al die mensen met gebits­pro­ble­men en doen we wat we kunnen met onze vrij­wil­lige mond­zorgpro­fes­sio­nals.” Meer dan 270.000 mensen teken­den de petitie van Dokters van de Wereld.

Meer info


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose