Bisdom Haarlem-Amsterdam


‘Luisteren naar wie niemand luistert’

Cursus- & oefendag - Synode en Caritas

gepubliceerd: dinsdag, 21 mei 2024

Hoe kun je luis­te­ren naar mensen die je wel ziet, maar die je nooit echt spreekt? De straat­krantverkoper, de dak­loze in het park, de overbuurvrouw die al jaren ziek is... In het synodale proces wor­den we uit­ge­no­digd om naar ie­der­een te luis­te­ren. Maar hoe doe je dat?

Zater­dag 1 juni - cursus- en oefen­dag

Zater­dag 1 juni is er een cursus- en oefen­dag in Am­ster­dam, geor­ga­ni­seerd door de Caritas van ons bisdom in samen­wer­king met het Platform voor ignatiaanse spiri­tua­li­teit. Be­ge­lei­ding door Rob Polet en Corine van der Loos. Deelname is gratis. Er is een beperkt aantal plekken be­schik­baar, dus stel je aanmel­ding niet uit.

Details

datum: zater­dag 1 juni 2024
tijd: van 10.00 tot 16.45 uur, inclusief lunch
locatie: Ignatiushuis, Beuling­straat 11, Am­ster­dam
aanmel­ding: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
kosten: gratis

 


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante Fotoreportage
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumeneBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose