Bisdom Haarlem-Amsterdam


Wereldziekendag

Zondag 11 februari

gepubliceerd: zondag, 11 februari 2024
Wereldziekendag

De laatste jaren van zijn leven leed paus Johannes Paulus II (1920-2005) aan de ziekte van Parkinson. Het werd steeds zicht­baar­der naarmate de jaren klommen. Toen de diagnose bij hem werd gesteld, heeft deze paus in mei 1992 de We­reld­zie­ken­dag in het leven ge­roe­pen.

Hij wees als dag hier­voor 11 februari aan. Dat dit de ge­dach­te­nis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is, is geen toeval. Sinds de heilige Maagd Maria daar in 1858 verscheen aan Ber­na­dette Soubirous net buiten dat Zuid-Franse dorpje, is dit een bede­vaarts­oord voor veel zieken gewor­den. Voor Johannes Paulus II was 11 februari een geschikte dag om speciaal te bid­den voor zieken en voor de zieken zelf om hun lij­den aan God op te dragen. Op We­reld­zie­ken­dag 2013 maakt paus Bene­dic­tus XVI zijn voor­ne­men tot aftre­den op 28 februari 2013 bekend van­wege de fysieke zwaarte van het paus­ambt.

Ieder jaar publi­ceert het Vati­caan de Zieken­brief van de paus van­wege We­reld­zie­ken­dag.

Lees hier de Zieken­brief 2024, geti­teld ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft’

We­reld­zie­ken­dag

Ook wij kunnen elk jaar op We­reld­zie­ken­dag hierbij stil staan. Bezoek eens een naaste van wie de ge­zond­heid achteruit gaat. In onze geloofs­ge­meen­schappen en pa­ro­chies hebben de zieken een bij­zon­dere plaats en rol. Ze vormen de kracht­cen­trale van de Kerk. Hun gebed en ziek-zijn dat zij opdragen aan de Heer, vaak door Maria, Heil der zieken, is een onmis­ba­re rijkdom die zegen brengt over het werk dat de Kerk doet: de versprei­ding van het Goede Nieuws en het transformeren van deze wereld.

Ziekenapos­to­laat

Dit was ook de gedachte van mgr. L. Willenborg, pastoor in Bloe­men­daal, die hiertoe in 1925 het Ziekenapos­to­laat oprichtte, dat inmiddels in vele lan­den over de wereld (buiten ons land: Polen, Italië, Frank­rijk, Indonesië) actief is en de aan­dacht voor de We­reld­zie­ken­dag promoot.

Programma Vonken van Hoop op Radio Maria

Radio Maria

Het Ziekenapos­to­laat Neder­land ver­zorgt iedere eerste dins­dag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur bij Radio Maria het radio­pro­gramma ‘Vonken van Hoop’ met in­spi­ra­tie, muziek en regel­ma­tig gelegen­heid om tij­dens de uitzen­ding gebeds­in­ten­ties door te geven.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante Fotoreportage
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose