Bisdom Haarlem-Amsterdam


Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’

gepubliceerd: maandag, 25 september 2023

Zater­dag­avond 23 sep­tem­ber woon­den negen­tig mensen de theater­voor­stel­ling ‘Zie de mens’ bij in het Ver­ha­len­huis in Haar­lem-Noord, en ze gingen zon­der uit­zon­de­ring geraakt naar huis. Petra, Alonzo, Ragnhild en de andere acteurs van de Wresinski Stich­ting gaven de bezoekers voldoende stof tot napraten en nadenken.

De aanwe­zigen waren geraakt, niet alleen door de diep­zin­nige teksten en de kwali­teit van de voor­stel­ling en van de acteurs, maar ook door de manier waarop het publiek tussen hen in zat en zo als het ware deel kon nemen aan hun dage­lijkse worsteling om het hoofd boven water te hou­den.

Nelson Mandela zei: “Armoede is geen zaak van lief­da­dig­heid. Armoede is een zaak van recht­vaar­dig­heid.” Met de voor­stel­lingen maakt de Joseph Wresinski Cultuur Stich­ting op creatieve en poëtische wijze inzichte­lijk en invoel­baar hoe armoede in onze maat­schap­pij men­se­lijke waar­dig­heid aantast. Een bezoeker schreef: “De voor­stel­ling heeft indruk op mij gemaakt. De titel ‘Zie de mens’ dekte zeker de inhoud. Ieder mens in armoede heeft een verhaal en dat wordt zel­den gezien.”

In de herkan­sing

Een goed bericht voor wie de voor­stel­ling gemist heeft: hij wordt de ko­men­de tijd nog een aantal keer opge­voerd in ons bisdom, waar­on­der op don­der­dag 5 en vrij­dag 6 ok­to­ber in de Nieuwe Au­gus­ti­nus in Am­ster­dam-Noord.

Ga voor alle data en tickets naar de web­si­te: wresinski­cul­tuur.nl/aanmel­den
N.B. Er komen de ko­men­de tijd nog nieuwe data bij.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose