Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

PCI opgericht voor Franssprekende parochie

gepubliceerd: maandag, 4 september 2023

Op zon­dag 3 sep­tem­ber was de fees­te­lij­ke overhan­diging van het oprich­tings­de­creet van de nieuwe Parochiële Caritas In­stel­ling van de frans­spre­kende pa­ro­chie Notre Dame de tous les peuples in Am­ster­dam.

De Frans­spre­kende pa­ro­chie die kerkt in de Begijnhof­ka­pel, is een jonge ge­meen­schap van groten­deels Franse en Afrikaanse families. In de tijd van de covid-pandemie bleek dat vele families niet rond kon­den komen en soms zelfs niet voldoende voedsel had­den voor hun kin­de­ren.

Het pa­ro­chie­bestuur kwam in actie en de Equipe Assistence Solidale Béguinage (EAS) werd opgericht. Pa­ro­chi­anen zamel­den voedsel, geld en kle­ding in en brachten dit naar de families. De EAS is uitgegroeid tot een actieve groep met vele plannen om mensen in nood nabij te zijn.

Om deze ac­ti­vi­teiten stevig te verankeren in de ge­meen­schap, het draag­vlak en de bekend­heid van de caritas te ver­gro­ten en de beno­digde finan­ciën te verwerven is nu de PCI opgericht.

Na een korte toe­spraak en de overhan­diging van de do­cu­menten ont­vingen de leden van het nieuwe bestuur en andere actieve vrij­wil­li­gers de zegen voor hun werk.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose