Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Landelijke katholieke caritaswebsite

gepubliceerd: donderdag, 30 november 2023

Rkkerk.nl, de web­si­te van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, lan­ceert een nieuw online platform voor Caritas. Als onder­deel van de web­si­te wor­den nieuws, ver­die­ping en contact­moge­lijk­heden op het gebied van Caritas op één plek samen­ge­bracht. Het web­deel voor Caritas is recht­streeks bereik­baar via rkkerkcaritas.nl.

Caritas is liefde

Caritas, latijn voor ‘liefde’, staat voor het barm­har­tige gezicht van de Kerk. Aan elke pa­ro­chie in Neder­land is een eigen caritasin­stel­ling verbon­den die kwets­ba­re mensen in de lokale samen­le­ving helpt. Het opzetten van een herken­ba­re ‘mini­web­site’ binnen de grotere rkkerk.nl site was nodig, omdat er op het gebied van Caritas veel gebeurt in Neder­land. Op één herken­ba­re plek hebben bezoekers nu toegang tot nieuws en in­for­ma­tie.

Missie van Caritas

Wie terecht­komt op de caritas­pa­gina, leest hoe de in­span­ningen van de kerk voor de meest kwets­ba­ren recht­streeks voortvloeit uit het Evan­ge­lie: “...alles wat je gedaan hebt voor een van mijn broe­ders hier, hoe onbe­lang­rijk hij ook lijkt, dat heb je voor mij gedaan!” (vgl. Mt.25,40) Met deze woor­den ver­telt Jezus hoe de zorg voor een kwets­ba­re mede­mens recht­streeks een dienst aan Hem is.

De site is een ini­tia­tief van het Officium Caritatis, het lan­de­lijke adviesor­gaan van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie waar alle bis­dom­men in ver­te­gen­woor­digd zijn.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose