Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Startdagen Vastenactie

gepubliceerd: donderdag, 12 oktober 2023
Startdagen Vastenactie

In no­vem­ber or­ga­ni­seert de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie weer de tra­di­tio­nele Start­da­gen. Op drie zater­da­gen wor­den verspreid over de bis­dom­men diverse pre­sen­ta­ties gegeven over de nieuwe campagne. Volgend jaar staat klimaat­ver­an­de­ring centraal en dan met name de gevolgen ervan voor kwets­ba­re ge­meen­schappen in Zimbabwe. We zoeken ook naar oplos­singen en laten u kennis­ma­ken met on­der­wer­pen als agro-eco­lo­gie en rechten voor de natuur.

Leven in een ver­an­de­rende wereld

Tijdens de Vas­ten­ac­tie-campagne 2024 maken we kennis met Thandekile uit Zimbabwe. De jonge weduwe staat voor grote uit­dagingen om te overleven met haar kin­de­ren omdat door lange droge periodes, afgewisseld met hef­tige regenval en over­stro­mingen, het ver­bou­wen van groente veel moei­lijker is gewor­den. Johan Compier of Margot de Zeeuw van Vas­ten­ac­tie komen meer ver­tellen over het campagne­pro­ject, de campagne en beschik­ba­re ma­te­ri­alen. Ze kijken ook naar de gevolgen van klimaat­ver­an­de­ringen voor mensen als Thandekile en hoe kwets­ba­re ge­meen­schappen die het hoofd kunnen bie­den.

Het katho­liek sociaal denken

Vas­ten­ac­tie wil het katho­liek sociaal denken han­den en voeten geven. Vas­ten­ac­tie-directeur Marc Bollerman neemt ons mee aan de hand van een boeiend spel om te ont­dek­ken wat het katho­liek sociaal denken voor ons betekent.

Agro-eco­lo­gie en groen geloven

Agro-eco­lo­gie of zelfs: agro-theo­lo­gie: Marjolein Tiemens van Groen Geloven legt uit wat agro-eco­lo­gie precies is en waarom deze land­bouw­me­tho­de be­lang­rijk is voor een gezonde toe­komst van de aarde. Ze kijkt hoe agro-eco­lo­gie zich verhoudt tot Laudato Si’, de en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus over de zorg voor ons gemeen­schap­pe­lijke huis, de aarde. Tijdens de voor­ge­sprekken ontstond zelfs het begrip ‘agro-theo­lo­gie’. We gaan op verken­ning.

Rechten voor de natuur?

Kan een rivier namens zich­zelf naar de recht­bank stappen om voor zijn rechten op te komen? Het klinkt nogal vreemd, maar in som­mi­ge lan­den kan dat inder­daad! En dat aantal lan­den groeit zelfs. Margot de Zeeuw van Vas­ten­ac­tie ziet een hoop­ge­vende ont­wik­ke­ling: we lijken voorzich­tig toe te groeien naar een visie op de schep­ping waarbij al het het leven centraal staat en niet alleen de mens. Na­tuur­lijk met voor­beel­den uit de Vas­ten­ac­tie-praktijk.

Ge­za­men­lijke start­dag

Voor ons bisdom is er een ge­za­men­lijke start­dag voor­zien met Bisdom Rotter­dam. Op het feest van Sint Maarten, zater­dag 11 no­vem­ber, bent u van harte welkom in het Bonds­ge­bouw te Voorschoten.

Details

datum: zater­dag 11 no­vem­ber 2023
locatie: Bonds­ge­bouw, Leidseweg 100 Voorschoten

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose