Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Taking Care+ van start in Amsterdam

Cursus voor caritasvrijwilligers van migranten- en territoriale parochies

gepubliceerd: zondag, 3 september 2023
Taking Care+ van start in Amsterdam

Zater­dag 2 sep­tem­ber ging de cursus Taking Care+ van start in de All Saints Church in Am­ster­dam Zuidoost. Twin­tig caritas­vrij­wil­li­gers van mi­gran­ten­paro­chies en ter­ri­to­ri­ale pa­ro­chies met kerken in Am­ster­dam-Oost, -Zuidoost, Dui­ven­drecht en Diemen had­den zich aangemeld.

De cursus wordt aan­ge­bo­den door de Steun­groep rond de Stadsdiaken van Am­ster­dam. Aan de orde komen vele on­der­wer­pen, zoals de bete­ke­nis van Caritas, de noden waar­mee mensen aankloppen bij onze kerken, hoe met deze hulp­vra­gen om te gaan, welke organi­sa­ties er zijn om mensen naar te ver­wij­zen en hoe de caritas te or­ga­ni­se­ren.

De deel­ne­mers toon­den zich deze eerste bij­een­komst direct zeer en­thou­siast en kwamen met vele vragen en ideeën. Ook zijn zij blij om mensen uit andere pa­ro­chies te leren kennen. De All Saints pa­ro­chie verleent gast­vrij­heid aan de cursus en ver­zorgde een heer­lijke lunch.

Eind ok­to­ber wordt de cursus afgerond met de uit­rei­king van een cer­ti­fi­caat. De cursus wordt waar­schijn­lijk in het voor­jaar van 2024 nogmaals aan­ge­bo­den, dan voor alle pa­ro­chies in Am­ster­dam.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose