Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie Kerkbalans 2023

Zaterdag 14 t/m zaterdag 28 januari

gepubliceerd: zaterdag, 14 januari 2023

De jaar­lijks te­rug­ke­rende Actie Kerk­ba­lans wordt lan­de­lijk gehou­den van zater­dag 14 t/m zater­dag 28 januari 2023. Op allerlei manieren werven pa­ro­chies fondsen om de normale kosten van het reilen en zeilen van een pa­ro­chie te kunnen betalen. De Actie Kerk­ba­lans is van groot belang om de begro­tingen sluitend te krijgen!

Wat is Actie Kerk­ba­lans?

Kerk­ba­lans is een ge­za­men­lijke actie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk, de Oudkatho­lie­ke Kerk van Neder­land, en, sinds 2018, de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te. Al sinds 1973 werken kerk­ge­noot­schappen samen in de Actie Kerk­ba­lans en doen zo een beroep op de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen voor een finan­ciële bijdrage. Jaar­lijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een finan­ciële bijdrage te leveren aan hun eigen plaat­se­lijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. On­der­houd van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missio­naire en maat­schap­pe­lijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerk­ba­lans.

Eigen invulling

Iedere pa­ro­chie geeft op eigen wijze invulling aan de fondsen­wer­ving. Vele pa­ro­chies publiceren een speciale fol­der met een over­zicht van de finan­ciële situatie en het beoogde doel van de actie. Vaak wordt met vaandels, banners en posters aan­dacht geves­tigd op de actie. In het pa­ro­chie­blad en op de pa­ro­chie­web­site vin­den gelo­vi­gen in­for­ma­tie en een reke­ning­num­mer waarop bijdragen kunnen wor­den gestort.

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Het thema van Actie Kerk­ba­lans 2023 is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de gene­ra­ties na ons van grote waarde. Na een aantal las­tige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dank­baar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toe­komst van bete­ke­nis kunnen zijn voor mensen die ver­die­ping en ont­moe­ting zoeken. Uit­no­di­gend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen moge­lijk.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose