Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werkdocument Synode gepresenteerd

Continentale Fase ‘Voor een synodale Kerk’

gepubliceerd: donderdag, 27 oktober 2022

Werkdocument Synode 2022-2024Op don­der­dag 27 ok­to­ber heeft het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome het werk­do­cu­ment voor de Continentale Fase van de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ ge­pre­sen­teerd. Dit gebeurde tij­dens een pers­con­fe­ren­tie die werd gehou­den in het pers­cen­trum van de Heilige Stoel in Rome. Het do­cu­ment kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’ naar het Bijbel­boek Jesaja, hoofd­stuk 54 vers 2.

In het werk­do­cu­ment wor­den onder meer de ver­volgstappen op een rij gezet. De eerste stap is dat het werk­do­cu­ment voor de Continentale Fase naar alle bis­dom­men wordt gestuurd om het daar te bespreken. Ver­vol­gens is het aan de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties om de input bij het werk­do­cu­ment uit de bis­dom­men te verzamelen en dit samen te vatten (tweede stap). Deze samen­vat­ting gaat ver­vol­gens naar de Continentale groep (derde stap). Daar wor­den alle aange­le­verde samen­vat­tingen be­spro­ken, alsook het werk­do­cu­ment zelf (vierde stap). Elke Continentale groep maakt ver­vol­gens een slot­do­cu­ment met inachtne­ming van de regionale context (vijfde stap). Onder­schei­ding is be­lang­rijk bij elk van deze vijf stappen.

Op grond van alle slot­do­cu­menten van de bij­een­komsten in de ver­schil­lende Continenten stelt het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode dan het Instru­mentum Laboris, het werk­do­cu­ment voor de synode­bij­een­komsten in 2023 en 2024, samen.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveau
zondag, 24 oktober 2021Synode 2021 - 2023
zaterdag, 23 oktober 2021Synodale kerk op Kathedraal TV Video
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte SpiritusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose