Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen

In oktober 2023 en oktober 2024

gepubliceerd: donderdag, 20 oktober 2022

De bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ zal niet één, maar twee keer samen­ko­men. Dat laat het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome weten in een pers­be­richt. De eerste bij­een­komst is gepland van 4 tot 29 ok­to­ber 2023 en de tweede zal plaats­vin­den in ok­to­ber 2024.

Dit komt voort uit de wens dat het thema van een synodale Kerk, van­wege haar breedte en belang, een lan­gere periode voor onder­schei­ding krijgt voor de hele Kerk.

De synode is ‘een proces waarin het hele volk van God ge­roe­pen is om samen op weg te gaan naar datgene wat de Heilige Geest het helpt te on­der­schei­den als de wil van de Heer voor zijn Kerk’, aldus het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode

Meer in­for­ma­tie over de vie­ring van de twee sessies in 2023 en 2024 volgt later. Het proces van deze bis­schop­pen­synode begon in 2021 in de lokale Kerken, de bis­dom­men. Deze koppel­den hierover per kerk­pro­vin­cie terug aan het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode. De kerk­pro­vin­cies ont­van­gen nog een con­ti­nen­tale tekst van het Se­cre­ta­riaat om per continent te bespreken. In Europa gebeurt dit in Praag (Tsjechië) van 5 tot 12 februari. De organi­sa­tie van deze con­ti­nen­tale ont­moe­ting is in han­den van de Raad van de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE).

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering PraagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose