Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen

In oktober 2023 en oktober 2024

gepubliceerd: donderdag, 20 oktober 2022

De bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ zal niet één, maar twee keer samen­ko­men. Dat laat het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome weten in een pers­be­richt. De eerste bij­een­komst is gepland van 4 tot 29 ok­to­ber 2023 en de tweede zal plaats­vin­den in ok­to­ber 2024.

Dit komt voort uit de wens dat het thema van een synodale Kerk, van­wege haar breedte en belang, een lan­gere periode voor onder­schei­ding krijgt voor de hele Kerk.

De synode is ‘een proces waarin het hele volk van God ge­roe­pen is om samen op weg te gaan naar datgene wat de Heilige Geest het helpt te on­der­schei­den als de wil van de Heer voor zijn Kerk’, aldus het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode

Meer in­for­ma­tie over de vie­ring van de twee sessies in 2023 en 2024 volgt later. Het proces van deze bis­schop­pen­synode begon in 2021 in de lokale Kerken, de bis­dom­men. Deze koppel­den hierover per kerk­pro­vin­cie terug aan het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode. De kerk­pro­vin­cies ont­van­gen nog een con­ti­nen­tale tekst van het Se­cre­ta­riaat om per continent te bespreken. In Europa gebeurt dit in Praag (Tsjechië) van 5 tot 12 februari. De organi­sa­tie van deze con­ti­nen­tale ont­moe­ting is in han­den van de Raad van de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE).

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose