Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen

In oktober 2023 en oktober 2024

gepubliceerd: donderdag, 20 oktober 2022

De bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ zal niet één, maar twee keer samen­ko­men. Dat laat het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome weten in een pers­be­richt. De eerste bij­een­komst is gepland van 4 tot 29 ok­to­ber 2023 en de tweede zal plaats­vin­den in ok­to­ber 2024.

Dit komt voort uit de wens dat het thema van een synodale Kerk, van­wege haar breedte en belang, een lan­gere periode voor onder­schei­ding krijgt voor de hele Kerk.

De synode is ‘een proces waarin het hele volk van God ge­roe­pen is om samen op weg te gaan naar datgene wat de Heilige Geest het helpt te on­der­schei­den als de wil van de Heer voor zijn Kerk’, aldus het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode

Meer in­for­ma­tie over de vie­ring van de twee sessies in 2023 en 2024 volgt later. Het proces van deze bis­schop­pen­synode begon in 2021 in de lokale Kerken, de bis­dom­men. Deze koppel­den hierover per kerk­pro­vin­cie terug aan het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode. De kerk­pro­vin­cies ont­van­gen nog een continentale tekst van het Se­cre­ta­riaat om per continent te bespreken. In Europa gebeurt dit in Praag (Tsjechië) van 5 tot 12 februari. De organi­sa­tie van deze continentale ont­moe­ting is in han­den van de Raad van de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE).

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveau
zondag, 24 oktober 2021Synode 2021 - 2023
zaterdag, 23 oktober 2021Synodale kerk op Kathedraal TV Video
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte SpiritusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose