Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationaal Synodeverslag

gepubliceerd: woensdag, 24 augustus 2022

De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 au­gus­tus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bis­dom­men en het Militair Or­di­na­ri­aat en op basis van de reacties van tien lan­de­lijke katho­lie­ke organi­sa­ties. De synthese schetst een beeld van de dio­ce­sane fase van het synodaal proces in Neder­land en de uit­kom­sten daar­van tot nu toe.

Deel 1 van de synthese is opge­bouwd langs de lijnen van de drie kern­the­ma’s die de Neder­landse bis­schop­pen had­den uitgekozen om in ieder geval aan de orde te laten komen in de bis­dom­men. Dat zijn de thema’s Vieren, Medeverant­woor­de­lijk voor missie en Dialoog in Kerk en samen­le­ving. Deel 2 bevat onder­schei­ding zoals dit in de ver­schil­lende onder­lig­gende rapporten ook terug te vin­den is. Daarna volgen con­clu­sies en de synthese wordt af­ge­slo­ten met het hoofd­stuk ‘samen ver­der’.

De tekst van de synthese is de uit­komst van een uit­voerige bespre­king door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie van alle aan­ge­bo­den rapporten en reacties. De bis­schop­pen hebben ge­con­sta­teerd dat aan de uit­no­di­ging van Paus Fran­cis­cus om in gesprek te gaan over het geloof breed gehoor is gegeven in Neder­land. Zij danken alle mensen die vanaf de start van de synode (17 ok­to­ber 2021) aan het synodaal proces hebben deel­ge­no­men en zij be­na­druk­ken dat het synodaal proces niet af­ge­slo­ten is met de inzen­ding naar Rome van de Neder­landse synthese. Veel pa­ro­chies en groepen gaan de gesprekken voort­zet­ten om zoals in het slot van de synthese staat “het geloof dat ons drijft bij elkaar aan te wakkeren, geïnspireerd door wat de Geest ons zegt.”

Download

Video­se­rie

In een video­se­rie op katho­liek­le­ven.nl gaan de bis­schop­pen in op vragen over het synodale traject. Wat hebben zij gehoord in de gesprekken? Wat zijn volgens hen be­lang­rijke uit­dagingen als het gaat om communio, participatio, missio?

Synode 2021 - 2023 | Samen op weg!Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveauBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose