Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Missionary School - Vernieuwd curriculum

gepubliceerd: dinsdag, 17 mei 2022

In het nieuwe studie­jaar 2022-2023 start The Mis­sio­na­ry School met een nieuw curriculum. In de nieuwe opzet zijn tien masterclasses voor­zien ver­deeld over vier weeken­den. Geïn­te­res­seer­den kunnen zich nu al opgeven voor het nieuwe jaar.

The Missionary School

The Mis­sio­na­ry School

Jij wilt dat de kerk een plek is om samen met anderen God te eren, te dienen en over Hem te leren. Je wilt ook werken aan je eigen per­soon­lijke ont­wik­ke­ling, vaar­dig­he­den en jezelf ver­ster­ken als pro­fes­sio­nal. In het vernieuwde curriculum van The Mis­sio­na­ry School heb je deze twee vliegen in één klap!

Vernieuwd curriculum

Jouw tijd is kost­baar en daarom wil je er goed mee om gaan. Je bent katho­liek en wil je inzetten voor de kerk, maar je wilt ook groeien en inte­res­sant wor­den of zijn op de arbeids­markt. Deze twee kunnen hand in hand gaan, want in het nieuwe pro­gram­ma van The Mis­sio­na­ry School gaan we meer gebruik maken van modellen en sprekers uit de bedrijfs­we­reld. Veel in­stel­lingen werken met 'design thin­king' om problemen op te lossen en concepten uit te werken. Met het business model canvas kijk je waar je waarde brengt en welke behoefte je daar­mee beant­woordt.

The Missionary School 2022-2023In de kerk en in het be­drijfs­le­ven sta je voor problemen, lever je producten, moet je mensen en­thou­sias­meren en dui­de­lijk weten wie je voor je hebt zitten. Dat leer je dus in de tien masterclasses van The Mis­sio­na­ry School verspreidt over vier weeken­den.

En hoe zit het dan met de geloofsver­die­ping?

Als je missio­nair wilt zijn, dan kan dat alleen vanuit een eigen ver­bon­den­heid met God. Je kunt die relatie al heel sterk ervaren of daar zoekende in zijn. Dat maakt niet uit. De geloofsver­die­ping hebben we in deze nieuwe editie een stuk in­ter­ac­tie­ver gemaakt. Het gaat niet zozeer om de kennis, maar net zo goed om het leven van het geloof. Hoe je dat geloof een plek geeft in jouw dage­lijks leven qua gebed, deug­den en over­tui­ging daar gaan we het met elkaar over hebben. Ga er maar vanuit dat jij dan groei doormaakt!

Ben jij geïn­te­res­seerd?

Geïn­te­res­seerd geraakt in dit nieuwe concept van The Mis­sio­na­ry School, dan willen wij jou heel graag leren kennen. Stuur ons een appje of bel ons of kijk op de web­si­te.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 28 mei 2021Workshop - Communiceren met jongeren
donderdag, 11 maart 2021The Missionary School - Project Pitch
donderdag, 11 februari 2021TMS geeft impuls aan jong talent
maandag, 2 november 2020Missionaire parochies
dinsdag, 15 september 2020Start tweede seizoen The Missionary School
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
vrijdag, 26 juni 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
donderdag, 18 juli 2019Michael doet mee aan The Missionary School
donderdag, 11 juli 2019Mario doet mee aan The Missionary School
donderdag, 4 juli 2019Dominique doet mee aan The Missionary School!
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
maandag, 11 maart 2019The Missionary School
vrijdag, 8 maart 2019The Missionary School
donderdag, 7 maart 2019Wat leer jij in The Missionary School?
woensdag, 6 maart 2019Netwerkende jongerenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose