Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Start tweede seizoen The Missionary School

Start op vrijdag 2 oktober in Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 15 september 2020
foto: Kinga Photography
Start tweede seizoen The Missionary School
foto: Kinga Photography
Start tweede seizoen The Missionary School
foto: Kinga Photography
Start tweede seizoen The Missionary School

Na een succes­vol eerste jaar start op vrij­dag 2 ok­to­ber het tweede seizoen van The Mis­sio­na­ry School. De teller staat op dit moment op negen deel­ne­mers en er is plek voor meer jon­ge­ren!

Drie bis­dom­men

Er doen jon­ge­ren mee vanuit drie bis­dom­men (Haar­lem-Am­ster­dam, Rotter­dam en Utrecht) met gevarieerde ach­ter­gron­den en ver­schil­lende leeftij­den. Allemaal ge­mo­ti­veerd om zich te ver­die­pen in het katho­lie­ke geloof en en­thou­siast om te werken aan een missio­naire start-up. Hongerig naar zelf­ont­wik­ke­ling in de breedste zin, van een gebedsleven opbouwen tot vaar­dig­he­den opdoen voor het pro­fes­sio­nele werk­veld.

Geïn­te­res­seerde jon­ge­ren

Mocht u nog jon­ge­ren kennen die een stap willen zetten in het geloof en/of hun geloof han­den en voeten willen geven in een missio­naire start-up, wijs ze gerust op deze moge­lijk­heid of neem contact op met Carolien van The Mis­sio­na­ry School (06 - 2343 6049).

Juliana­kloos­ter Heiloo

Dit jaar vin­den zeven van de acht weeken­den plaats in het Juliana­kloos­ter in Heiloo. Het weekend van maart gaan we ergens anders in het land door­bren­gen. Dit wordt een echt missie­week­end waarbij de jon­ge­ren de straat op gaan om hun project te toetsen aan de doorsnee bevol­king. The Mis­sio­na­ry School ontwikkelt zich ook steeds ver­der en dat zal de missio­naire projecten tot een nog hoger niveau brengen. Bent u geïn­te­res­seerd in het huisvesten van een missio­naire start-up, neem dan ook even een kijkje op de nieuwe pagina voor pa­ro­chies.

Deelname van jon­ge­ren uit uw pa­ro­chie biedt u meer kans dat volgend jaar in uw pa­ro­chie een mooi missio­nair project wordt uitge­voerd.

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 17 mei 2022The Missionary School - Vernieuwd curriculum
vrijdag, 28 mei 2021Workshop - Communiceren met jongeren
donderdag, 11 maart 2021The Missionary School - Project Pitch
donderdag, 11 februari 2021TMS geeft impuls aan jong talent
maandag, 2 november 2020Missionaire parochies
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
vrijdag, 26 juni 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
donderdag, 18 juli 2019Michael doet mee aan The Missionary School
donderdag, 11 juli 2019Mario doet mee aan The Missionary School
donderdag, 4 juli 2019Dominique doet mee aan The Missionary School!
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
maandag, 11 maart 2019The Missionary School
vrijdag, 8 maart 2019The Missionary School
donderdag, 7 maart 2019Wat leer jij in The Missionary School?
woensdag, 6 maart 2019Netwerkende jongerenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose