Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Generation start-up

Een start-up in de kerk!?

gepubliceerd: donderdag, 25 april 2019

Jonge mensen met grote dromen, die hun ideeën uit­werken in een project, door in te spelen op de vraag van hun beoogde doel­groep. Dat is een startup!

Vaak begint een startup met en goed idee dat door een en­thou­siast team op kleine schaal wordt uit­ge­werkt. Is het succes­vol dan wordt er opge­schaald. Lukt het niet dan wordt het concept aan­ge­past. Het is dé manier van werken onder de jonge gene­ra­tie in onze maat­schap­pij.

Generation start-up

Ook in onze kerk lopen jonge mensen rond met mooie plannen of dromen die de moeite waard zijn voor de kerk. Voor deze jon­ge­ren is er The Mis­sio­na­ry School. Hier krijgen zij in acht weeken­den intensieve geloofs­vor­ming. Daar­naast werken zij in teams hun plannen uit in een start-up, onder be­ge­lei­ding van pro­fes­sio­nals. Zo kunnen zij hun droom waar maken en de eeuwen oude bood­schap op een jonge manier ver­der brengen.

Hun start-up in uw pa­ro­chie: U bent aan zet

Uit­ein­de­lijk pitchen deze teams hun plannen aan pa­ro­chies in ons bisdom. Is er een match met een pa­ro­chie dan wordt de start-up ver­der uit­ge­werkt Is uw pa­ro­chie toe aan een start-up voor het jon­ge­ren­werk? Het begint bij uzelf, want jon­ge­ren komen niet van­zelf naar u toe! Maak met uw pastoor, kape­laan of pas­to­rale kracht tijd vrij voor jon­ge­ren en ga hier­voor met elkaar in gesprek! Krijgen jon­ge­ren geen priori­teit binnen uw pa­ro­chie? Dan is het onmoge­lijk om te bouwen aan de toe­komst van uw ge­meen­schap. Deze tijd vraagt om uw creativi­teit en de wil om buiten uw bestaande ker­ke­lijke net­werk zicht­baar te zijn.

Jon­ge­ren die ver­an­de­ring willen!

Kent u ze ook, jon­ge­ren die de kerk willen ver­an­de­ren? Die weten hoe het beter kan en die verlangen naar jonge wijn, in nieuwe zakken. U kunt ze op weg helpen door ze naar ‘The Missio­nairy School’ te ver­wij­zen. Daar zijn ze verzekerd van een luis­te­rend oor en krijgen ze hand­vat­ten om hun dromen te verwezen­lijken. Ze kunnen direct het diepe insp­ringen door mee te doen aan een start-Up tij­dens The Mis­sio­na­ry School. De jon­ge­ren die daar nog niet aan toe zijn kunnen deel­ne­men aan in­spi­ra­tiesessies.

In­spi­ra­tiesessie Sneakers en Stola’s - 6 juni - Am­ster­dam

Zijn jon­ge­ren nog niet toe aan het mee­werken of opzetten van een start-up, maar leven ze wel met ideeën? Jon­ge­ren ervaren hoe het is om hun idee om te zetten in een start-up door deel te nemen aan de in­spi­ra­tie­sessies Sneakers en stola’s. Een paar avon­den per jaar nodigen we jonge wereldverbete­raars uit om hun verhaal te ver­tellen. Daar­naast is er ook een inlei­ding van een pries­ter of reli­gi­euze en doen we een korte brainstorm met de ideeën die jon­ge­ren zelf hebben. De avond ein­digt met een borrel en vind plaats in een gezellig Café.

Details

datum: don­der­dag 6 juni 2019
tijd: van 19.30 tot 22.00 uur
locatie: Schreierstoren, Prins Hendrik­kade 94-95, Am­ster­dam
(tegen­over het Centraal Station, naast de Nicolaas­basi­liek)
tele­foon: (023) 511 26 35
e-mail: info@the­mis­sio­na­ryschool.nl
web­si­te: www.the­mis­sio­na­ryschool.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose