Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Missionary School van start!

Twaalf jongeren beginnen hun missie

gepubliceerd: dinsdag, 27 augustus 2019

The Missionary SchoolVrij­dag­avond 30 au­gus­tus start de eerste editie van The Mis­sio­na­ry School in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Een uniek traject waarin jon­ge­ren de kans krijgen om zich intensief te ver­die­pen in het geloof en prak­tische tools krijgen om hun per­soon­lijk geloof om te zetten in daden.

Het traject bestaat uit acht weeken­den met inhou­de­lijke vor­ming op het gebied van geloof, lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling en jon­ge­ren­werk. Ook zetten zij een start-up op om jonge mensen binnen en buiten de kerk bij elkaar te brengen.

Boeiend traject

Het is voor het eerst dat het bisdom een intensief geloofs­vor­mings­traject voor jon­ge­ren als dit neerzet. Matthijs Jansen, één van de jon­ge­ren­wer­kers van het bisdom; “Voor ons is ook alles nieuw. We weten hoe we een project moeten opzetten, maar het boeiende aan The Mis­sio­na­ry School is dat we de jon­ge­ren echt de ruimte geven hun eigen ideeën vorm te geven voor de opbouw van de kerk. We sti­mu­leren creativi­teit en innovatie. Dit betekent dat we nu dus ook nog niet weten welke concrete re­sul­taten er aan het einde van dit traject uit­ko­men.”

Lokale start-ups

The Missionary SchoolDeel­ne­mers werken in teams hun frisse ideeën uit tot een aantal start-ups. Deze presen­te­ren zij aan pa­ro­chies. Pa­ro­chies die echt wat willen met jon­ge­ren kunnen in samen­wer­king met de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School de start-up uit­voeren in hun pa­ro­chie en omge­ving. Heeft u nu al in­te­res­se? Meld u dan aan voor de net­werk­bor­rel, waar jon­ge­ren hun plannen pitchen en u een start-up naar uw pa­ro­chie kunt halen. Aanmel­den kan via e-mail: info@the­mis­sio­na­ryschool.nl. Datum en tijd wor­den later bekend.

Mgr. Hendriks trapt af

Mgr. Hendriks is vrij­dag­avond 30 au­gus­tus aanwe­zig bij de start van de school om de jon­ge­ren toe te spreken. De bis­schop coad­ju­tor van het bisdom wil daar­mee de jon­ge­ren aan­moe­di­gen en motiveren en hen laten weten dat het bisdom achter hen staat. Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ziet dit traject ook als haar eigen start-up en hoopt via deze weg jonge gelo­vi­gen hun eigen creativi­teit aan te boren en hon­ger naar ver­die­ping en vernieu­wing concreet te maken.

The Mis­sio­na­ry School vindt plaats in Heiloo en loopt van sep­tem­ber 2019 t/m juli 2020.

Meer info over The Mis­sio­na­ry School vindt u op www.the­mis­sio­na­ryschool.nl

Vragen over het project kunt u kwijt via info@the­mis­sio­na­ryschool.nl of via het jon­ge­ren­pas­to­raat: info@jong­bis­domhaarlem.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose